in het algemeen verwacht u bij het bezoeken van websites van verschillende diensten op het internet dat de juiste behandeling


1::antivirussoftware
3::gegevensbescherming door ontwerp
2::cryptografie

dit antwoord is helaas niet correct. Een antivirusprogramma is software die uw computer tegen schadelijke software beschermt. Hoewel een antivirus u soms kan beschermen tegen kwaadaardige code die gevolgen kan hebben voor uw privacy (zoals spyware), is dit niet het inbouwen van privacy-besluiten in de technologie. Het samenbrengen van privacy en technologie heet Gegevensbescherming door ontwerp, wat betekent dat waarborgen voor de gegevensbescherming (zoals het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens enz.) worden ingebouwd in producten en diensten vanaf de eerste ontwikkelingsfase van software. De nood aan gegevensbescherming door ontwerp (merk op dat de term "privacy door ontwerp" ook in verschillende teksten wordt gebruikt) ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016 en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018). Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

dit is het inderdaad het correcte antwoord. Gegevensbescherming door ontwerp is een benadering waarbij privacy wordt ondersteund door het inbouwen van waarborgen voor de gegevensbescherming (zoals het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens enz.) in producten en diensten vanaf de eerste ontwikkelingsfase van software. De nood aan gegevensbescherming door ontwerp (merk op dat de term "privacy door ontwerp" ook in verschillende teksten wordt gebruikt) ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016 en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018). Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

dit antwoord is helaas niet correct, hoewel cryptografie in technologie kan worden ingebed als een privacyoverweging. Cryptografische technieken kunnen worden beschouwd als een vorm van privacybevorderende technologie (PET), in de zin dat zij zorgen voor de vertrouwelijkheid van gegevens; cryptografie is echter slechts één voorbeeld van een technische maatregel die de privacy kan bevorderen. Het correcte antwoord is gegevensbescherming door ontwerp, een benadering waarbij privacy wordt ondersteund door het inbouwen van waarborgen voor de gegevensbescherming (zoals het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens enz.) in producten en diensten vanaf de eerste ontwikkelingsfase van software. De nood aan gegevensbescherming door ontwerp (merk op dat de term "privacy door ontwerp" ook in verschillende teksten wordt gebruikt) ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016 en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018). Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp op: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


van uw privacy en uw persoonlijke gegevens afhangt van de welwillendheid van de dienstverlener (bv. de eigenaar van de website). Een betere manier om uw privacy te verzekeren zou zijn dat dienstverleners privacy-besluiten rechtstreeks inbouwen in de technologie zelf, in plaats van alleen hun algemene verplichtingen in juridische documenten te vermelden.

 

Het inbouwen van privacy-besluiten in de technologie heet ook... 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information