elk jaar vieren de EU-lidstaten en de Europese instellingen de Dag van de gegevensbescherming om de bewustmaking errond te vergroten en privacy en gegevensbescherming te bevorderen.


2::1 oktober
1::7 februari
3::28 januari

dit antwoord is niet correct. De Dag van de gegevensbescherming wordt ieder jaar op 28 januari gevierd. Deze datum is de verjaardag van de ondertekening van Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, het eerste juridisch bindend internationaal instrument voor gegevensbescherming met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Het document is beschikbaar op: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Zie ook voor meer informatie op: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Elk jaar in oktober is er de Europese cyberveiligheidsmaand: de actiecampagne van de Europese Unie die tot doel heeft de cyberveiligheid onder de burgers te bevorderen, hun perceptie van cyberbedreigingen te veranderen en geactualiseerde informatie over de beveiliging te verstrekken door middel van onderwijs en het delen van goede praktijken. Deze vragenlijst maakt deel uit van de initiatief van de Europese cyberveiligheidsmaand voor dit jaar.

 

dit antwoord is niet correct. De Dag van de gegevensbescherming wordt ieder jaar op 28 januari gevierd. Deze datum is de verjaardag van de ondertekening van Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, het eerste juridisch bindend internationaal instrument voor gegevensbescherming met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Het document is beschikbaar op:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Zie ook voor meer informatie op: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

In 2017 wordt 7 februari de Dag van een veiliger internet. De Dag van een veiliger internet wordt ieder jaar in februari georganiseerd door Insafe met als doel het bevorderen van een veiliger gebruik van onlinetechnologieën met name voor jongeren. Zie voor meer informatie op:

https://www.saferinternetday.org

 

dit is het correcte antwoord. De Dag van de gegevensbescherming wordt ieder jaar op 28 januari gevierd. Deze datum is de verjaardag van de ondertekening van Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, het eerste juridisch bindend internationaal instrument voor gegevensbescherming met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Het document is beschikbaar op:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Zie ook voor meer informatie op: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Welke dag wordt elk jaar beschouwd als de Dag van de gegevensbescherming?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information