Xi ħadd minn sħabek dan l-aħħar safa vittma ta’ attakk tal-inġinerija soċjali mindu xi ħadd serqilha l-isem tal-utent u l-password sabiex taċċessa l-posta elettronika tax-xogħol.


1::Il-bini ta’ sistemi li jistgħu jintużaw faċilment mis-soċjetà.
3::Hija forma ta’ qerq soċjali ffokat fuq il-ġbir ta’ informazzjoni, frodi jew aċċess għas-sistema.
2::Xi ħadd juża netwerks soċjali sabiex jisraq dejta personali.

L-inġinerija soċjali ftit li xejn għandha x’taqsam mal-inġinerija fis-sens tradizzjonali ta’ bini tas-sistemi teknoloġiċi. Fil-kuntest tas-sigurtà, hija forma ta’ qerq soċjali, li jisfrutta d-dgħjufijiet tal-bniedem sabiex il-persuni jiġu manipolati b’mod psikoloġiku bil-għan ta’ ġbir ta’ informazzjoni, frodi, jew aċċess għas-sistema (eż. sabiex tqarraq b’xi ħadd sabiex jagħtik il-password tiegħu).

 

Din hija t-tweġiba t-tajba. Tabilħaqq, l-inġinerija soċjali hija forma kumplessa ta’ qerq soċjali, li jisfrutta d-dgħjufijiet tal-bniedem sabiex jiġu manipolati b’mod psikoloġiku l-persuni bil-għan ta’ ġbir ta’ informazzjoni, frodi, jew aċċess għas-sistema (eż. sabiex tqarraq b’xi ħadd sabiex jagħtik il-password tiegħu).

 

Din hija tajba f’parti minnha biss. Fil-kuntest tas-sigurtà, l-inġinerija soċjali hija forma ta’ qerq soċjali, li jisfrutta d-dgħjufijiet tal-bniedem sabiex jiġu manipolati b’mod psikoloġiku l-persuni bil-għan ta’ ġbir ta’ informazzjoni, frodi, jew aċċess għas-sistema (eż. sabiex tqarraq b’xi ħadd sabiex jagħtik il-password tiegħu). Ovvjament, approċċ bħal dan jista’ jiġi segwit - fost l-oħrajn - fil-kuntest ta’ komunikazzjoni permezz ta’ netwerk soċjali.  

 


Dan l-isem, “inġinerija soċjali” jidher kemxejn stramb għalik għaliex jgħaqqad flimkien l-inġinerija ma’ kwistjonijiet soċjali.

 

Xi tfisser l-inġinerija soċjali f’kuntest tas-sigurtà?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information