Kemm-il darba fil-ġimgħa taqra artiklu dwar iċ-ċibersigurtà u l-hacking?


2::Huma esperti fil-kompjuters b’rieda tajba.
2::Huma kriminali tal-kompjuters bi skopijiet ħżiena.
3::Il-hackers jistgħu jkunu kemm esperti fil-kompjuters b’rieda tajba kif ukoll kriminali tal-kompjuters bi skopijiet ħżiena

Din hija tajba iżda f’parti minnha biss, peress li l-hackers jista’ jkollhom intenzjonijiet ħżiena wkoll. Fil-fatt, il-hackers huma persuni b’ħiliet tekniċi kbar u li għandhom grad għoli ta’ għarfien, li bihom ikunu jistgħu jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal sistemi u assi protetti. Madankollu, it-terminu jista’ jkollu tifsiriet differenti skont il-kuntest li jintuża fih. Id-distinzjoni komuni hija bejn “white hat hackers” (b’intenzjoni tajba) u “black hat hackers” (b’intenzjoni ħażina) jew bejn “hacking b’rieda tajba” (eż. sabiex tiġi vvalutata u ttestjata s-sigurtà) u “hacking b’rieda ħażina” (eż. għal attivitajiet kriminali). Normalment, il-hackers ħżiena jissejħu “crackers”. Hemm diskussjoni disponibbli f’dan ir-rapport tal-ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Din hija tajba iżda f’parti minnha biss, peress li l-hackers jista’ jkollhom intenzjonijiet tajbin ukoll. Fil-fatt, il-hackers huma persuni b’ħiliet tekniċi kbar u li għandhom grad għoli ta’ għarfien, li bihom ikunu jistgħu jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal sistemi u assi protetti. Madankollu, it-terminu jista’ jkollu tifsiriet differenti skont il-kuntest li jintuża fih. Id-distinzjoni komuni hija bejn “white hat hackers” (b’intenzjoni tajba) u “black hat hackers” (b’intenzjoni ħażina) jew bejn “hacking b’rieda tajba” (eż. sabiex tiġi vvalutata u ttestjata s-sigurtà) u “hacking b’rieda ħażina” (eż. għal attivitajiet kriminali). Normalment, il-hackers ħżiena jissejħu “crackers”. Hemm diskussjoni disponibbli f’dan ir-rapport tal-ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Din hija tajba peress li l-hackers jista’ jkollhom kemm intenzjonijiet tajbin kif ukoll ħżiena. Fil-fatt, il-hackers huma persuni b’ħiliet tekniċi kbar u li għandhom grad għoli ta’ għarfien, li bihom ikunu jistgħu jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal sistemi u assi protetti. Madankollu, it-terminu jista’ jkollu tifsiriet differenti skont il-kuntest li jintuża fih. Id-distinzjoni komuni hija bejn “white hat hackers” (b’intenzjoni tajba) u “black hat hackers” (b’intenzjoni ħażina) jew bejn “hacking b’rieda tajba” (eż. sabiex tiġi vvalutata u ttestjata s-sigurtà) u “hacking b’rieda ħażina” (eż. għal attivitajiet kriminali). Normalment, il-hackers ħżiena jissejħu “crackers”. Hemm diskussjoni disponibbli f’dan ir-rapport tal-ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education

 


Għad li t-tnejn li huma saru kliem fuq fomm kulħadd, huma wkoll ta’ importanza assoluta fil-ħajja ta’ kuljum tagħna fuq ix-xogħol jew matul il-ħin liberu tagħna.

 

B’mod ġenerali, min huma l-hackers?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information