Innutajt li l-kompjuter tiegħek qiegħed jaġixxi mhux bħas-soltu u azzjonijiet normali (eż. sabiex tiftaħ dokument/applikazzjoni) qegħdin jieħdu ftit iktar ħin biex jitwettqu.


2::Huwa vajrus tal-kompjuter li spiss jattakka l-kompjuters.
3::Huwa softwer malizzjuż li jippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom.
1::Huwa ħsara fis-softwer li tagħmilha diffiċli li tinnaviga l-Internet.

Trojan Horse mhuwiex vajrus tal-kompjuter, għad li kemm vajrusis tal-kompjuter kif ukoll Trojan Horses huma softwer malizzjuż (malware).

Trojan Horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse) .

 

Vajrus huwa segment mhux awtonomu ta’ kodiċi li sejjer jikkopja lilu nnifsu fi “programm ospitanti” meta jiġi attivat. Spiss il-vajrusis iwettqu xi tip ta’ attività dannuża fuq is-sistemi ospiti infettati. Id-differenza elwenija hija li l-vajrusis jirreplikaw u b'hekk jistgħu jinfettaw programmi jew apparati oħrajn tal-utenti u oħrajn, filwaqt li t-Trojans ma jirreplikawx b’mod awtomatiku. Eżempju karatteristiku huwa l-hekk imsejjaħ vajrus Melissa, ara: https://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_(computer_virus)

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Din hija t-tweġiba t-tajba. Trojan horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

It-trojan horses mhumiex ħsarat fis-softwer tal-kompjuter. Trojan horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 


Ċempilt lil ħabib tiegħek li huwa teknixin tal-kompjuters u li dejjem jgħinek meta l-kompjuter tiegħek ikollu l-problemi. Wara spezzjoni bir-reqqa, qallek li l-kompjuter tiegħek huwa infettat bi “Trojan Horse”.

 

X’jaħbat “Trojan Horse”?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information