Innutajt li l-kompjuter tiegħek qiegħed jaġixxi mhux bħas-soltu u azzjonijiet normali (eż. sabiex tiftaħ dokument/applikazzjoni) qegħdin jieħdu ftit iktar ħin biex jitwettqu.


2::Huwa vajrus tal-kompjuter li spiss jattakka l-kompjuters.
3::Huwa softwer malizzjuż li jippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom.
1::Huwa ħsara fis-softwer li tagħmilha diffiċli li tinnaviga l-Internet.

Trojan Horse mhuwiex vajrus tal-kompjuter, għad li kemm vajrusis tal-kompjuter kif ukoll Trojan Horses huma softwer malizzjuż (malware).

Trojan Horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse) .

 

Vajrus huwa segment mhux awtonomu ta’ kodiċi li sejjer jikkopja lilu nnifsu fi “programm ospitanti” meta jiġi attivat. Spiss il-vajrusis iwettqu xi tip ta’ attività dannuża fuq is-sistemi ospiti infettati. Id-differenza elwenija hija li l-vajrusis jirreplikaw u b'hekk jistgħu jinfettaw programmi jew apparati oħrajn tal-utenti u oħrajn, filwaqt li t-Trojans ma jirreplikawx b’mod awtomatiku. Eżempju karatteristiku huwa l-hekk imsejjaħ vajrus Melissa, ara: https://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_(computer_virus)

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Din hija t-tweġiba t-tajba. Trojan horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

It-trojan horses mhumiex ħsarat fis-softwer tal-kompjuter. Trojan horse huwa programm awtonomu li jidher li qiegħed jagħmel dak li jrid l-utent, iżda fil-verità jkun qiegħed jagħmel xi ħaġ’oħra. B'hekk, din il-funzjoni mhux mixtieqa, moħbija, addizzjonali tista’ tippermetti lil programmi oħrajn jikkontrollaw il-kompjuter tiegħek billi jqarrqu bl-utenti dwar l-intenzjoni vera tagħhom. Eżempju karatteristiku ta’ Trojan Horse huwa l-każ bl-AIDS Trojan li kkripta d-dejta tal-utent wara sensiela ta’ reboots, ara: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Ara wkoll: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 


Ċempilt lil ħabib tiegħek li huwa teknixin tal-kompjuters u li dejjem jgħinek meta l-kompjuter tiegħek ikollu l-problemi. Wara spezzjoni bir-reqqa, qallek li l-kompjuter tiegħek huwa infettat bi “Trojan Horse”.

 

X’jaħbat “Trojan Horse”?