Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn hija approċċ li jippromwovi l-privatezza billi jiżgura li qegħdin jinbnew salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta fil-prodotti u s-servizzi sa mill-iktar stadju bikri tal-iżvilupp ta’ softwer


1::l-inġiniera tas-softwer jippreferu jużaw Politiki tal-Privatezza.
2::Il-privatezza hija kwistjoni soċjali u mhux problema tal-inġinerija
3::In-nuqqas ta’ għodod adattati sabiex titwettaq il-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn

B’xorti ħażina, din mhijiex it-tweġiba t-tajba fil-kuntest ta’ dan ix-xenarju. Il-Politiki tal-Privatezza huma l-isem komuni tad-dokumenti/dikjarazzjonijiet użati mill-fornituri tas-servizzi li fihom huwa spjegat kif sejra tiġi ttrattata l-privatezza tiegħek u kif sejrin jużaw id-dejta personali tiegħek (jiġifieri liema dejta personali qiegħda tinġabar, għaliex, min sejjer jirċievi d-dejta tiegħek, eċċ.). Il-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn tiżgura privatezza aħjar mill-Politiki tal-Privatezza.

It-tieni raġuni hija n-nuqqas ta’ għodod tas-softwer adattati sabiex titwettaq.

Għal iktar informazzjoni, ara r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Kun af li l-bżonn ta’ Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn huwa indirizzat ukoll fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018; jinsab disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Filwaqt li huwa minnu li l-Privatezza hija kwistjoni soċjali wkoll, fid-dinja interkonnessa u diġitali tagħna, din tista’ tiġi rregolata u protetta b’disinjar xieraq; għalhekk nirreferu għall-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn.

It-tieni raġuni hija n-nuqqas ta’ għodod tas-softwer adattati sabiex titwettaq.

Għal iktar informazzjoni, ara r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Kun af li l-bżonn ta’ Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn huwa indirizzat ukoll fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018; huwa disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Tabilħaqq, din hija t-tieni raġuni għaliex l-approċċi tradizzjonali tal-inġinerija tas-softwer għandhom limitazzjonijiet fil-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn. Għaldaqstant, huwa importanti li l-għodod isiru iktar disponibbli għall-komunità tal-inġinerija tas-softwer.

 

Għal iktar informazzjoni, ara r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Kun af li l-bżonn ta’ Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn huwa indirizzat ukoll fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018; huwa disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


(kun af li tista’ tiltaqa’ mat-terminu “Privacy by Design” f’diversi testi). Madankollu, tradizzjonalment, l-inġinerija tas-softwer għandha limitazzjonijiet fil-bini ta’ teknoloġiji li jitfasslu sabiex jiżguraw il-privatezza. Hemm żewġ raġunijiet ewlenin għaliex l-approċċi tradizzjonali tas-softwer għandhom limitazzjonijiet fil-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn. L-ewwel raġuni hija n-nuqqas ta’ għarfien min-naħa tal-iżviluppaturi u l-kontrolluri tad-dejta.

 

X’inhi t-tieni raġuni?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information