Illum il-ġurnata, l-awtoritajiet spiss jinsistu li l-utenti għandhom ikunu informati li kwlaunkwe informazzjoni li għandha x’taqsam magħhom li kienet fuq l-Internet qatt ma tgħib


2::Id-dritt ta’ aċċess.
1::Id-dritt għal-libertà ta’ espressjoni.
3::Id-dritt għat-tħassir tad-dejta.

Din mhijiex tajba, għad li tista’ titqies tweġiba tajba f’parti minnha peress li dan id-dritt għandu x’jaqsam mal-protezzjoni tad-dejta personali wkoll. Id-dritt ta’ aċċess ifisser li int tista’ tikseb mingħand l-awtorità korrispondenti konferma dwar jekk hijiex qiegħda tiġi pproċessata dejta personali li għandha x’taqsam miegħek u, meta dan ikun il-każ, informazzjoni iktar dettaljata (liema tip ta’ dejta, l-iskopijiet eċċ.). It-tweġiba t-tajba hija d-dritt għat-tħassir tad-dejta (jew “id-dritt li tkun minsi”), u dan ifisser li għandek id-dritt li tikseb mingħand awtorità t-tħassir tad-dejta personali li għandha x’taqsam miegħek mingħajr dewmien bla bżonn. Dan għandu l-għan li jagħti s-setgħa lill-individwi, u mhux li jitħassru avvenimenti li seħħew fl-imgħoddi jew li jrażżan il-libertà tal-istampa. Dan id-dritt huwa indirizzat fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018) u jwessa’ d-dritt ta’ oġġezzjoni li huwa indirizzat fid-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali. Ir-Regolament huwa disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Din mhijiex tajba. Filwaqt li d-dritt għal-libertà ta’ espressjoni huwa importanti, id-dritt speċifiku li huwa implikat f’dan ix-xenarju huwa d-dritt għat-tħassir tad-dejta (jew “id-dritt li tkun minsi”), li jfisser li għandek id-dritt li tikseb mingħand awtorità t-tħassir tad-dejta personali li għandha x’taqsam miegħek mingħajr dewmien. Dan għandu l-għan li jagħti s-setgħa lill-individwi, u mhux li jitħassru avvenimenti li seħħew fl-imgħoddi jew li jrażżan il-libertà tal-istampa. Dan id-dritt huwa indirizzat fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018) u jwessa’ d-dritt ta’ oġġezzjoni li huwa indirizzat fid-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali. Ir-Regolament huwa disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Iva, din hija t-tweġiba t-tajba. Id-dritt għat-tħassir tad-dejta (jew “id-dritt li tkun minsi”) ifisser li għandek id-dritt li tikseb mingħand awtorità t-tħassir tad-dejta personali li għandha x’taqsam miegħek mingħajr dewmien bla bżonn. Dan għandu l-għan li jagħti s-setgħa lill-individwi, u mhux li jitħassru avvenimenti li seħħew fl-imgħoddi jew li jrażżan il-libertà tal-istampa. Dan id-dritt huwa indirizzat fir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016, u għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018) u jwessa’ d-dritt ta’ oġġezzjoni li huwa indirizzat fid-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali. Ir-Regolament huwa disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


u li din l-informazzjoni eventwalment tkun tista’ tintuża għal skopijiet oħrajn (aktarx mhux mixtieqa). Id-dritt għall-protezzjoni tal-utenti minn dawn ix-xenarji jissejjaħ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information