Il-Protezzjoni tad-Dejta mid-Disinn hija approċċ għall-protezzjoni tad-dejta personali li jibbaża fuq l-inkorporazzjoni ta’ salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta fit-teknoloġiji minflok f’dokumenti jew dikjarazzjonijiet bħall-Politiki tal-Privatezza biss


1::Is-softwer antivirus
1::Firewall
3::Il-kriptaġġ

Din mhijiex it-tweġiba t-tajba. L-antivirus huwa protezzjoni importanti tal-kompjuter tiegħek kontra malware bħal vajrusis jew worms. Filwaqt li f’ċerti każijiet jista’ jipproteġik kontra kodiċi malizzjuż li jista’ jaffettwa l-privatezza tiegħek (eż. spyware), dan mhuwiex Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza. Fost it-tweġibiet proposti, dik it-tajba hija l-Kriptaġġ: il-proċess li jrendi d-dejta mhux intelliġibbli, u li b'hekk jipproteġiha kontra aċċess mhux awtorizzat (peress li l-utenti awtorizzati biss ikunu jistgħu jiddeċifraw u, għalhekk, jaqraw id-dejta). Il-kriptaġġ huwa mod matur, użat spiss u relattivament sempliċi kif tiġi applikata t-Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza.

Għal introduzzjoni sempliċi dwar it-Teknoloġiji ta’ Infurzar tal-Privatezza, ara l-artiklu li ġej tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Professjonisti tal-Privatezza:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Tista’ tikkonsulta r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Din it-tweġiba mhijiex tajba. Il-firewall huwa protezzjoni importanti għat-traffiku tan-netwerk li jiffiltra l-komunikazzjoni li dieħla u ħierġa, u b'hekk jista’ jipproteġi kompjuter minn ċerti theddidiet għas-sigurtà u l-privatezza, iżda mhuwiex Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza. Fost it-tweġibiet proposti, dik it-tajba hija l-Kriptaġġ: il-proċess li jrendi d-dejta mhux intelliġibbli u li b'hekk jipproteġiha kontra aċċess mhux awtorizzat (peress li l-utenti awtorizzati biss ikunu jistgħu jiddeċifraw u, għalhekk, jaqraw id-dejta). Il-kriptaġġ huwa mod matur, użat spiss u relattivament sempliċi kif tiġi applikata t-Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza.

Għal introduzzjoni sempliċi dwar it-Teknoloġiji ta’ Infurzar tal-Privatezza, ara l-artiklu li ġej tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Professjonisti tal-Privatezza:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Tista’ tikkonsulta r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Din it-tweġiba hija tajba. Il-kriptaġġ huwa mod matur, użat spiss u relattivament sempliċi kif tiġi applikata t-Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza. Huwa l-proċess li jrendi d-dejta mhux intelliġibbli u li b'hekk jipproteġiha kontra aċċess mhux awtorizzat (peress li l-utenti awtorizzati biss ikunu jistgħu jiddeċifraw u, għalhekk, jaqraw id-dejta).

Għal introduzzjoni sempliċi dwar it-Teknoloġiji ta’ Infurzar tal-Privatezza, ara l-artiklu li ġej tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Professjonisti tal-Privatezza

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Tista’ tikkonsulta r-rapport tal-ENISA Privacy and Data Protection by Design https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

 


Għal dan l-għan, tista’ tintuża t-Teknoloġija ta' Infurzar tal-Privatezza (“PET”) sabiex tiddaħħal il-privatezza inkorporata (għad li l-PETs mhux dejjem jistgħu jiggarantixxu li jiġu solvuti l-problemi kollha marbutin mal-privatezza).

 

Liema minn dawn hija Teknoloġija ta’ Infurzar tal-Privatezza fundamentali u ferm stabbilita?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information