B’apparati mobbli bħal tablets jew smartphones, jidher li l-kumpaniji spiss ikunu jistgħu jkunu jafu fejn tinsab u x’int tagħmel.


2::Titfi l-GPS tal-apparat tiegħek.
3::Titfi l-komponenti attivi tal-apparat tiegħek.
1::Tuża l-modalità “abbord” jew ta’ “matul it-titjira” tal-apparat tiegħek (“flight mode” jew “airplane mode”).

Din hija tajba f’parti minnha biss. Billi titfi l-GPS, tipprevjeni lill-applikazzjonijiet milli jkunu jistgħu jsibu fejn tinsab permezz tal-GPS. Madankollu, applikazzjoni xorta waħda tista’ tkun taf x’inti tagħmel, filwaqt li huwa possibbli wkoll li tintraċċa fejn tinsab (pereżempju, applikazzjoni tista’ tibda tiġbor dejta dwar fejn tinsab b’mezzi oħrajn bħall-WiFi jew il-Bluetooth). Soluzzjoni aħjar tkun li titfi l-komponenti attivi kollha tal-apparat tiegħek. Tabilħaqq, tista’ tattiva funzjonijiet fl-apparat tiegħek li jippermettulek twaqqaf kwalunkwe komunikazzjoni ta’ sfond mhux mixtieqa tad-dejta personali tiegħek lill-fornituri tas-servizzi u l-applikazzjonijiet.

 

Din hija t-tweġiba t-tajba. Tattiva funzjonijiet fl-apparat tiegħek li jippermettulek twaqqaf kwalunkwe komunikazzjoni ta’ sfond mhux mixtieqa tad-dejta personali tiegħek lill-fornituri tas-servizzi u l-applikazzjonijiet. Kun af li anki jekk titfi l-GPS tiegħek, applikazzjoni xorta waħda tista’ tkun taf x’int tagħmel, filwaqt li huwa possibbli li tintraċċa fejn tinsab b’mezzi oħrajn bħall-WiFi jew il-Bluetooth.

 

B’xorti ħażina, din hija tweġiba żbaljata. L-apparat mhuwiex sejjer jibgħat informazzjoni meta jkun fil-”flight mode”, u għad li dan ifisser li ma tistax tiġi intraċċat, lanqas m’int ser tkun tista’ tagħmel jew tirċievi telefonati, pereżempju, u fl-aħħar mill-aħħar mhux ser tkun tista’ tuża l-apparat tiegħek. Suġġeriment rilevanti jkun li titfi l-komponenti attivi kollha tal-apparat tiegħek. Tista’ tinstalla funzjonijiet fl-apparat tiegħek li jippermettulek twaqqaf kwalunkwe komunikazzjoni ta’ sfond mhux mixtieqa tad-dejta personali tiegħek lill-fornituri tas-servizzi u tal-applikazzjonijiet.

 


Tinsab imħasseb dwar dawn l-affarijiet peress li tixtieq li tuża bis-sħiħ l-apparati tiegħek, iżda bla ma tkun intraċċat jew immonitorjat, apparti l-monitoraġġ prestabbilit fuq il-GPS / in-netwerk tal-Fornitur tas-Servizz tal-Internet. Madankollu, fl-istess ħin ma tafx bl-eżatt x’tista’ tagħmel biex tipproteġi lilek innifsek.

 

Soluzzjoni possibbli tista’ tkun li...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information