X’inhu l-isem mogħti għal


3::Dejta Personali
1::Id-Dettalji biex Tilloggja
1::In-Numru tas-Sigurtà Soċjali

Din hija t-tweġiba t-tajba. Sabiex tieħu idea aħjar ta’ liema dejta titqies li hija dejta personali, tista’ tirreferi għall-Glossarju tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:

L-isem u n-numru tas-sigurtà soċjali huma żewġ eżempji ta’ dejta personali li huma marbutin ma’ persuna direttament. Iżda d-definizzjoni testendi wkoll lil hinn u tkopri, pereżempju, indirizzi tal-posta elettronika u n-numru tat-telefown tal-uffiċċju ta’ impjegat.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Ara wkoll id-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=MT

kif ukoll ir-Regolament Ġenerali l-ġdid 2016/679 (GDPR) dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Din it-tweġiba mhijiex tajba. Bit-terminu Dettalji biex Tilloggja nirreferu għall-isem tal-utent u l-password li tuża, pereżempju, sabiex taċċessa servizzi online. It-tweġiba tajba hija Dejta Personali. Iżda ta’ min jgħid li d-Dettalji biex Tilloggja huma eżempju ta’ dejta personali peress li dawn huma informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Sabiex tieħu idea aħjar ta’ liema dejta titqies li hija dejta personali, tista’ tirreferi għall-Glossarju tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:

L-isem u n-numru tas-sigurtà soċjali huma żewġ eżempji ta’ dejta personali li huma marbutin ma’ persuna direttament. Iżda d-definizzjoni testendi wkoll lil hinn u tkopri, pereżempju, indirizzi tal-posta elettronika u n-numru tat-telefown tal-uffiċċju ta’ impjegat.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Ara wkoll id-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=MT

kif ukoll ir-Regolament Ġenerali l-ġdid 2016/679 (GDPR) dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Din it-tweġiba mhijiex tajba. It-tweġiba tajba hija Dejta Personali. Iżda ta’ min jgħid li n-Numru tas-Sigurtà Soċjali huwa eżempju ta’ Dejta Personali peress li dan huwa informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Il-kunċett ta’ dejta personali huwa ħafna iktar ġenerali. Sabiex tieħu idea aħjar ta’ liema dejta titqies li hija dejta personali, tista’ tirreferi għall-Glossarju tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:

L-isem u n-numru tas-sigurtà soċjali huma żewġ eżempji ta’ dejta personali li huma marbutin ma’ persuna direttament. Iżda d-definizzjoni testendi wkoll lil hinn u tkopri, pereżempju, indirizzi tal-posta elettronika u n-numru tat-telefown tal-uffiċċju ta’ impjegat.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Ara wkoll id-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=MT

kif ukoll ir-Regolament Ġenerali l-ġdid 2016/679 (GDPR) dwar il-Protezzjoni tad-Dejta hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli”?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information