Ta' spiss tgħaddi ftit tal-ħin toqgħod tara l-kontijiet tal-midja soċjali tiegħek waqt li tixrob kapuċċino f’kafetterija.


1:: Jista’ jkun hemm tariffi moħbijin li ma nafx bihom.
2::Nies oħrajn konnessi man-netwerk miftuħ jistgħu jaraw x’inti tagħmel.
3::Tista’ tinsteraq dejta personali mill-komunikazzjonijiet tiegħi fuq il-Wi-Fi miftuħ.

B’xorti ħażina, din hija tweġiba ħażina. Hemm diversi riskji marbutin mal-użu ta’ Wi-Fi miftuħ, minħabba l-fatt li n-nuqqas ta’ passphrase jirriżulta f’viżibbiltà tat-traffiku tan-netwerk tiegħek minn kull min jinsab fl-inħawi tiegħek. B’hekk, – bl-għodod xierqa - in-nies jistgħu jaraw x’paġni qed iżżur fuq il-web, kif ukoll x’qiegħed tikteb f’formoli mhux kriptati fuq il-web (jiġifieri f’siti web li jibdew b’http minflok https). Għaldaqstant, tista’ tinsteraq dejta personali. Riskju ieħor huwa li jekk ikun hemm kompjuters infettati konnessi ma’ dan it-tip ta’ netwerk, jistgħu jippruvaw jinfettaw l-apparat tiegħek ukoll; infezzjoni bħal din jista’ jkollha diversi effetti avversi, bħat-tħassir jew is-serq tad-dejta personali tiegħek, kif ukoll il-monitoraġġ ta’ xi tkun qed tagħmel.  

 

Din it-tweġiba hija parzjalment tajba. B’mod ġenerali, nies oħrajn ma jkunux jistgħu jaraw x’inti tagħmel fuq it-tablet tiegħek. Madankollu, in-nuqqas ta’ passphrase jirriżulta f’viżibbiltà tat-traffiku tal-internet tiegħek minn kull min jinsab fl-inħawi B’hekk, – bl-għodod xierqa - in-nies jistgħu jaraw x’paġni qed iżżur fuq il-web, kif ukoll x’qiegħed tikteb f’formoli mhux kriptati fuq il-web (jiġifieri f’siti web li jibdew b’http minflok https). Għaldaqstant, tista’ tinsteraq dejta personali. Riskju ieħor huwa li jekk ikun hemm kompjuters infettati konnessi ma’ dan it-tip ta’ netwerk, jistgħu jippruvaw jinfettaw l-apparat tiegħek ukoll; infezzjoni bħal din jista’ jkollha diversi effetti avversi, bħat-tħassir jew is-serq tad-dejta personali tiegħek, kif ukoll il-monitoraġġ ta’ xi tkun qed tagħmel.

 

Din hija t-tweġiba t-tajba. Hemm bosta riskji marbutin mal-użu ta’ Wi-Fi miftuħ, minħabba l-fatt li n-nuqqas ta’ passphrase jirriżulta f’viżibbiltà tat-traffiku tan-netwerk tiegħek minn kull min jinsab fl-inħawi tiegħek. B’hekk, – bl-għodod xierqa - in-nies jistgħu jaraw x’paġni qed iżżur fuq il-web, kif ukoll x’qiegħed tikteb f’formoli mhux kriptati fuq il-web (jiġifieri f’siti web li jibdew b’http minflok https). Għaldaqstant, tista’ tinsteraq dejta personali. Riskju ieħor huwa li jekk ikun hemm kompjuters infettati konnessi ma’ dan it-tip ta’ netwerk, jistgħu jippruvaw jinfettaw l-apparat tiegħek ukoll; infezzjoni bħal din jista’ jkollha diversi effetti avversi, bħat-tħassir jew is-serq tad-dejta personali tiegħek, kif ukoll il-monitoraġġ ta’ xi tkun qed tagħmel.

 


Il-ħanut għandu Wi-Fi miftuħ b’xejn u tista’ taqbad miegħu bit-tablet tiegħek bla ma tuża ebda passphrase. Madankollu, wieħed minn sħabek qallek li jista’ jkun hemm perikli f’netwerks miftuħin bħal dawn.

 

X’jistgħu jkunu dawn il-perikli?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information