Dan l-aħħar ħloqt kont għal sit web ta’ Netwerk Soċjali ġdid li qiegħed isir dejjem iktar popolari.


3::Il-politika dwar il-privatezza (“privacy policy”)
1::Il-Ftehim tal-Liċenzja mal-Utent Finali (“End User License Agreement”)
2::Il-Konfigurazzjoni tal-Privatezza

Tabilħaqq, il-politiki dwar il-privatezza huma l-isem komuni tad-dokumenti/dikjarazzjonijiet użati mill-fornituri tas-servizzi li fihom jispjegaw kif se tiġi ttrattata l-privatezza tiegħek u kif sejrin jużaw id-dejta personali tiegħek (jiġifieri liema dejta personali qiegħda tinġabar, għaliex, min se jirċievi d-dejta tiegħek, eċċ.). Informazzjoni bħal din tikkostitwixxi obbligu legali għall-fornitur tas-servizzi fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta (ara d-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, kif ukoll ir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta li għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018, disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

B’xorti ħażina, fil-kuntest ta’ dan ix-xenarju din it-tweġiba mhijiex tajba. Ftehim tal-Liċenzja mal-Utent Finali jew “EULA” (“End User License Agreement”) huwa dokument legali li spiss tintalab taċċetta meta toħloq kont ġdid f’servizz. Madankollu, l-EULA huwa marbut mal-Proprjetà Intellettwali u d-Dritt tal-Awtur u mhux mal-Privatezza u l-Protezzjoni tad-Dejta. It-tweġiba t-tajba hija l-politika tal-privatezza (“privacy policy”), dokument/dikjarazzjoni li fihom il-fornituri tas-servizzi jispjegaw kif se tiġi ttrattata l-privatezza tiegħek u kif sejrin jużaw id-dejta personali tiegħek (jiġifieri liema dejta personali qiegħda tinġabar, għaliex, min se jirċievi d-dejta tiegħek, eċċ.). Informazzjoni bħal din tikkostitwixxi obbligu legali għall-fornitur tas-servizzi fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta (ara d-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, kif ukoll ir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta li għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018, disponibbli hawnhekk: disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

B’xorti ħażina, fil-kuntest ta’ dan ix-xenarju din it-tweġiba mhijiex tajba – għad li l-konfigurazzjoni tal-privatezza hija tassew importanti għall-privatezza tiegħek. Normalment, is-Siti ta’ Netwerking Soċjali joffru opportunitajiet sabiex l-utenti jissettjaw l-informazzjoni tagħhom li jistgħu jaraw persuni oħrajn. Pereżempju fuq Facebook, tista’ tiddeċiedi jekk ir-ritratti tiegħek jistgħux jarawhom il-ħbieb biss jew inkella mill-ħbieb tal-ħbieb tiegħek ukoll. Din hija l-konfigurazzjoni tal-privatezza u hija importanti sabiex tipproteġi l-privatezza tiegħek. Madankollu, it-tweġiba t-tajba hija l-politika tal-privatezza (“privacy policy”), li hija dokument/dikjarazzjoni li fihom il-fornituri tas-servizzi jispjegaw kif se tiġi ttrattata l-privatezza tiegħek u kif se jużaw id-dejta personali tiegħek (jiġifieri liema dejta personali qiegħda tinġabar, għaliex, min se jirċievi d-dejta tiegħek, eċċ.). Informazzjoni bħal din tikkostitwixxi obbligu legali għall-fornitur tas-servizzi fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta (ara d-Direttiva 95/46/KE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, kif ukoll ir-Regolament Ġenerali 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta li għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018, disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


Meta ħloqt il-kont, intlabt taqbel ma' ċerti regoli dwar kif il-fornitur tas-sit web se jittratta l-privatezza u d-dejta personali tiegħek.

 

X’inhu l-isem komuni mogħti lid-dokument li taqbel miegħu f’każijiet bħal dan?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information