“Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet li jiġbru u jieħdu ħsieb l-informazzjoni personali tiegħek iridu jħarsuha minn użu ħażin u jridu jirrispettaw ċerti drittijiet tas-sidien tad-dejta li huma ggarantiti mil-liġi tal-UE”


1::Id-dritt għall-integrità tal-persuna.
1::Id-dritt għal-libertà ta’ espressjoni.
3::Id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali.

Din it-tweġiba mhijiex tajba. Filwaqt li jista’ jidher li d-dejta tiegħek hija parti minnek u, għalhekk, mill-integrità tiegħek, fil-fatt dan id-dritt fundamentali jipproteġi biss l-integrità fiżika u mentali tiegħek. It-tweġiba tajba hija d-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali fejn “ġew stabbiliti regoli komuni tal-UE sabiex jiġi żgurat li d-dejta personali tiegħek tgawdi minn standard għoli ta’ protezzjoni kullimkien fl-UE. Għandek id-dritt li tilmenta u li tikseb rimedju jekk id-dejta tiegħek tintuża ħażin xi mkien fl-UE”. Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dawn id-drittijiet huma deskritti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ara b’mod partikolari l-Artikolu 8 dwar il-Protezzjoni tad-dejta personali u l-Artikolu 7 dwar ir-Rispett għall-ħajja privata u tal-familja (“privatezza”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Din mhijiex tajba. Filwaqt li d-dritt għal-libertà ta’ espressjoni huwa dritt importanti, id-dritt speċifiku li introduċiet l-Unjoni Ewropea jissejjaħ id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali fejn “ġew stabbiliti regoli komuni tal-UE sabiex jiġi żgurat li d-dejta personali tiegħek tgawdi minn standard għoli ta’ protezzjoni kullimkien fl-UE. Għandek id-dritt li tilmenta u li tikseb rimedju jekk id-dejta tiegħek tintuża ħażin xi mkien fl-UE”. Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dawn id-drittijiet huma deskritti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ara b’mod partikolari l-Artikolu 8 dwar il-Protezzjoni tad-dejta personali u l-Artikolu 7 dwar ir-Rispett għall-ħajja privata u tal-familja (“privatezza”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Din hija t-tweġiba t-tajba: “ġew stabbiliti regoli komuni tal-UE sabiex jiġi żgurat li d-dejta personali tiegħek tgawdi minn standard għoli ta’ protezzjoni kullimkien fl-UE. Għandek id-dritt li tilmenta u li tikseb rimedju jekk id-dejta tiegħek tintuża ħażin xi mkien fl-UE”. Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dawn id-drittijiet huma deskritti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ara b’mod partikolari l-Artikolu 8 dwar il-Protezzjoni tad-dejta personali u l-Artikolu 7 dwar ir-Rispett għall-ħajja privata u tal-familja (“privatezza”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 


(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Filwaqt li dan japplika għal kwalunkwe forma ta’ ġbir ta’ dejta, inkluż il-ġbir fiżiku tagħha, dan għandu impatt qawwi fuq min juża l-Internet bl-użu dejjem ikbar ta’ ħżin u trażmissjoni ta’ dejta diġitali.

 

Id-dritt fundamentali speċifiku li jipproteġik kontra t-tali użu ħażin jissejjaħ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information