Līdz ar sociālo tehnoloģiju izplatīšanos un interneta lietošanu kopumā ir radītas milzīgas datu kopas, kas nāk no dažādiem iespējamiem avotiem.


1::robottīkli
1::pakalpojumatteices uzbrukums
3::identitātes zādzība.

Šī nav pareizā atbilde. Robottīkli ir inficētu datoru tīkli, ko var izmantot nelegālām darbībām (piemēram, prettiesīgām kiberdarbībām) bez datoru īpašnieku ziņas. Lai arī tie rada būtisku apdraudējumu, tie nav saistīti ar lielajiem datiem. No piedāvātajām atbildēm pareizā ir identitātes zādzība: personas identitātes informācijas zādzība nolūkā uzdoties par šo personu. Uzskatāms, ka šis uzbrukuma veids sācis parādīties, jo lielo datu dēļ ir palielinājusies iespēja atklāt informāciju, kas atvieglo ļaunprātīgiem uzbrucējiem veikt identitātes zādzību.

 

Plašāka informācija ir atrodama Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape 2015 Report, kas ir pieejams šeit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015,

kurā ir aplūkoti vairāki apdraudējumu veidi, kas parādījušies saistībā ar lielajiem datiem, piemēram, iespēja uzbrucējiem labāk izmantot ļaunprogrammatūru, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no lielajiem datiem (sk. 77.–80. lpp.).  

 

Šī atbilde nav pareiza. Pakalpojumatteices uzbrukums ir uzbrukums, ko veic, lai lietotājs nevarētu piekļūt tīkla resursiem (piemēram, tīmekļa vietnei). Lai arī pakalpojumatteices uzbrukums ir nopietns kiberapdraudējums, tas nav saistīts ar lielajiem datiem. No piedāvātajām atbildēm pareizā ir identitātes zādzība: personas identitātes informācijas zādzība nolūkā uzdoties par šo personu. Uzskatāms, ka šis uzbrukuma veids sācis parādīties, jo lielo datu dēļ ir palielinājusies iespēja atklāt informāciju, kas atvieglo ļaunprātīgiem uzbrucējiem veikt identitātes zādzību.

 

Plašāka informācija ir atrodama Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape 2015 Report, kas ir pieejams šeit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015,

kurā ir aplūkoti vairāki apdraudējumu veidi, kas parādījušies saistībā ar lielajiem datiem, piemēram, iespēja uzbrucējiem labāk izmantot ļaunporgrammatūru, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no lielajiem datiem (sk. 77.–80. lpp.).

 

Šī ir pareizā atbilde no piedāvātajām. Identitātes zādzība ir personas identitātes informācijas zādzība nolūkā uzdoties par šo personu. Uzskatāms, ka šis uzbrukuma veids sācis parādīties, jo lielo datu dēļ ir palielinājusies iespēja atklāt informāciju, kas ļaunprātīgiem uzbrucējiem atvieglo identitātes zādzību.

 

Plašāka informācija ir atrodama Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape 2015 Report, kas ir pieejams šeit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015,

kurā ir aplūkoti vairāki apdraudējumu veidi, kas parādījušies saistībā ar lielajiem datiem, piemēram, iespēja uzbrucējiem labāk izmantot ļaunprogrammatūru, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no lielajiem datiem (sk. 77.–80. lpp.).  

 


Šo koncentrāciju sauc lielie dati, un tos var analizēt ar mūsdienīgām metodēm dažādiem mērķiem (piemēram, lai noteiktu tendences). Taču lielie dati var pavērt durvis arī kiberuzbrukumiem un privātuma problēmām.

 

Kura no minētajām iespējām tiek uzskatīta par palielinātu apdraudējumu parastiem lietotājiem lielo datu dēļ?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information