Kādu dienu jūs skatāties ziņas un dzirdat žurnālistu runājam par jauna veida kiberdraudiem.


3::izspiedējvīruss
2::CryptoLocker
1::robottīkls

Šī patiešām ir pareizā atbilde. Izspiedējvīruss ir jauna ļaunprātīgas programmatūras (ļaunprogrammatūras) saime, ko izmanto uzbrucēji, lai liegtu piekļuvi datorsistēmām vai datiem. Piemēram, izspiedējvīruss var ierobežot piekļuvi lietotāja datnēm, izmantojot šifrēšanu. Pēc tam uzbrucēji pieprasa "izpirkuma maksu" par šifrētās datnes atvēršanu (atšifrēšanu). Šodien lielākais vairums pikšķerēšanas e-pasta vēstuļu ir izspiedējvīrusi (piemēram, jūs saņemat e-pasta vēstuli, kam pievienots dokuments, kas kalpo kā lejupielādes rīks, lai apslēptā veidā nogādātu ļaunprogrammatūru). Kā piemēru var minēt izspiedējvīrusu CryptoLocker.

Sīkāka informācija par apdraudējuma līmeni, ko rada izspiedējvīrusi (un citi draudi), ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape Report (45. lpp.), kas ir pieejams šeit: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015.

 

Šī atbilde ir daļēji pareiza. Šajā scenārijā pareizā atbilde ir izspiedējvīruss: jauna ļaunprātīgas programmatūras (ļaunprogrammatūras) saime, ko izmanto uzbrucēji, lai liegtu piekļuvi datorsistēmām vai datiem. Piemēram, izspiedējvīruss var ierobežot piekļuvi lietotāja datnēm, izmantojot šifrēšanu. Pēc tam uzbrucēji pieprasa "izpirkuma maksu" par šifrētās datnes atvēršanu (atšifrēšanu). Šodien lielākais vairums pikšķerēšanas e-pasta vēstuļu ir izspiedējvīrusi (piemēram, jūs saņemat e-pasta vēstuli, kam pievienots dokuments, kas kalpo kā lejupielādes rīks, lai apslēptā veidā nogādātu ļaunprogrammatūru).

CryptoLocker ir izspiedējvīrusa piemērs, tāpēc šī atbilde ir uzskatāma par tikai daļēji pareizu. Vispārīga informācija par CryptoLocker ir sniegta šajā Guardian rakstā: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware.

 

Sīkāka informācija par apdraudējuma līmeni, ko rada izspiedējvīrusi (un citi draudi), ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape Report (45. lpp.), kas ir pieejams šeit: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015.

 

Šī nav pareizā atbilde; robottīkls ir inficētu datoru tīkls, ko var izmantot nelegālām darbībām (piemēram, prettiesīgām kiberdarbībām) bez datoru īpašnieku ziņas. Pareizā atbilde ir izspiedējvīruss: jauna ļaunprātīgas programmatūras (ļaunprogrammatūras) saime, ko izmanto uzbrucēji, lai liegtu piekļuvi datorsistēmām vai datiem. Piemēram, izspiedējvīruss var ierobežot piekļuvi lietotāja datnēm, izmantojot šifrēšanu. Pēc tam uzbrucēji pieprasa "izpirkuma maksu" par šifrētās datnes atvēršanu (atšifrēšanu). Šodien lielākais vairums pikšķerēšanas e-pasta vēstuļu ir izspiedējvīrusi (piemēram, jūs saņemat e-pasta vēstuli, kam pievienots dokuments, kas kalpo kā lejupielādes rīks, lai apslēptā veidā nogādātu ļaunprogrammatūru).

Sīkāka informācija par apdraudējuma līmeni, ko rada izspiedējvīrusi (un citi draudi), ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape Report (45. lpp.), kas ir pieejams šeit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015.

 


Doma tāda, ka noziedznieki, šķiet, spēj izmantot ļaunprātīgu programmatūru, kas liedz lietotājiem piekļūt savai datorsistēmai vai personiskajām datnēm. Pēc tam noziedznieki pieprasa maksu par lieguma noņemšanu.

 

Kāds ir šī jaunā apdraudējuma nosaukums?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information