Cik reizes nedēļā jūs izlasāt kādu rakstu par kiberdrošību un datu uzlaušanu?


2::tie labdabīgi datoreksperti.
2::tie ir ļaundabīgi datornoziedznieki.
3::urķi var būt gan labdabīgi datoreksperti, gan ļaundabīgi datornoziedznieki

Tas ir tikai daļēji pareizi, jo urķi var būt arī ļaundabīgi. Faktiski urķi ir personas, kam ir augstas tehniskās prasmes un plašas zināšanas un kas var nesankcionēti ielauzties aizsargātās sistēmās un iekārtās. Tomēr šim terminam var būt atšķirīgas nozīmes atkarībā no tā, kādā kontekstā to lieto. Parasti izšķir "baltos urķus" (labdabīgos) un "melnos urķus" (ļaundabīgos) vai arī "labo darbu urķus" (piemēram, kas novērtē un testē drošību) un "slikto darbu urķus" (piemēram, kas veic noziedzīgas darbības). Parasti sliktos urķus dēvē par kramplaužiem. Jautājums sīkāk apspriests šajā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Tas ir pareizi, bet tikai daļēji, jo urķi var būt arī labdabīgi. Faktiski urķi ir personas, kam ir augstas tehniskās prasmes un plašas zināšanas un kas var nesankcionēti ielauzties aizsargātās sistēmās un iekārtās. Tomēr šim terminam var būt atšķirīgas nozīmes atkarībā no tā, kādā kontekstā to lieto. Parasti izšķir "baltos urķus" (labdabīgos) un "melnos urķus" (ļaundabīgos) vai arī "labo darbu urķus" (piemēram, kas novērtē un testē drošību) un "slikto darbu urķus" (piemēram, kas veic noziedzīgas darbības). Parasti sliktos urķus dēvē par kramplaužiem. Jautājums sīkāk apspriests šajā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Pareizi, jo urķi var būt gan labdabīgi, gan ļaundabīgi. Faktiski urķi ir personas, kam ir augstas tehniskās prasmes un plašas zināšanas un kas var nesankcionēti ielauzties aizsargātās sistēmās un iekārtās. Tomēr šim terminam var būt atšķirīgas nozīmes atkarībā no tā, kādā kontekstā to lieto. Parasti izšķir "baltos urķus" (labdabīgos) un "melnos urķus" (ļaundabīgos) vai arī "labo darbu urķus" (piemēram, kas novērtē un testē drošību) un "slikto darbu urķus" (piemēram, kas veic noziedzīgas darbības). Parasti sliktos urķus dēvē par kramplaužiem. Jautājums sīkāk apspriests šajā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 


Lai arī abi šie vārdi ir populāri liekvārdi, tiem ir arī sevišķi svarīga nozīme mūsu ikdienas dzīvē – gan darbā, gan atpūtā.

 

Kopumā, kas ir urķi?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information