Viedās mājas ir mājas, kurās ir ierīkotas tehnoloģijas, kas sniedz to iedzīvotājiem vispusīgu informāciju par mājas stāvokli un ļauj vadīt visas pieslēgtās ierīces, tostarp attālināti.


1::pikšķerēšanas uzbrukumi.
3::privātās dzīves aizskārums.
2::nevēlama un inficēta e-pasta vēstule.

Šī nav pareizā atbilde. Pikšķerējot uzbrucējs cenšas ievākt lietotāja personas datus (piemēram, paroles un kredītkartes kodus), izmantojot viltus lietotnes, viltus īsziņas vai viltus e-pasta ziņojumus, kas izskatās īsti. No piedāvātajām atbildēm pareizā ir privātās dzīves aizskārums, jo viedās mājas var ievākt datus par cilvēkiem, kas dzīvo šajās mājās, un šos datus varētu izmantot, piemēram, trešās puses, kas ir viedo funkcionalitāšu sniedzēji. Piemēram, šādi dati varētu būt ziņas par mājā dzīvojošo paradumiem, patērētāju darbībām, atrašanos mājās un prombūtni, veselību, gaumi un ieradumiem. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence.

 

Šī ir pareizā atbilde, jo ar viedās mājas ierīcēm var ievākt datus par cilvēkiem, kas dzīvo šajā mājā, un šos datus varētu izmantot, piemēram, trešās puses, kas ir viedo funkcionalitāšu sniedzēji. Piemēram, šādi dati varētu būt ziņas par mājā dzīvojošo paradumiem, patērētāju darbībām, atrašanos mājās un prombūtni, veselību, gaumi un ieradumiem. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence.

 

Šī atbilde ir daļēji pareiza. Tik tiešām, dažām viedo māju ierīcēm var būt savs e-pasta konts (parasti tāds ir pie tīmekļa pieslēgtiem printeriem), un to var izmantot mēstuļu vai inficētu e-pasta ziņojumu sūtīšanai uz šīm ierīcēm. Taču tas ir apdraudējums, kas kopumā ir raksturīgs visiem datorizētajiem e-pasta kontiem. Šajā scenārijā pareizā atbilde ir privātās dzīves aizskārums, jo ar viedās mājas ierīcēm var ievākt datus par cilvēkiem, kas dzīvo šajā mājā, un šos datus varētu izmantot, piemēram, trešās puses, kas ir viedo funkcionalitāšu sniedzēji. Piemēram, šādi dati varētu būt ziņas par mājā dzīvojošo paradumiem, patērētāju darbībām, atrašanos mājās un prombūtni, veselību, gaumi un ieradumiem. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence.

 


Viedajās mājās, piemēram, ir šādas ierīces: viedie ledusskapji, viedie elektrības skaitītāji, viedās žalūzijas un istabas dzīvnieku automātiskās barošanas ierīces. Viedās mājas ievēro solījumu, ka tās uzlabo mūsu dzīves kvalitāti.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information