Mūsdienās speciālisti bieži uzstāj, ka lietotājiem ir jābūt informētiem par to, ka ikviena ar viņiem saistītā informācija, kas ir nonākusi internetā, nekad nepazūd un ka to var izmantot citiem (iespējams, nevēlamiem) mērķiem.


2::piekļuves tiesības.
1::tiesības uz vārda brīvību.
3::tiesības uz dzēšanu.

Šī nav pareizā atbilde, lai arī to var uzskatīt par daļēji pareizu, jo šīs tiesības attiecas arī uz personas datu aizsardzību. Piekļuves tiesības nozīmē, ka jūs no attiecīgās iestādes varat saņemt apstiprinājumu, vai ar jums saistītie personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un ja tiek apstrādāti, iegūt sīkāku informāciju (kāda veida dati, kādiem nolūkiem utt.). Pareizā atbilde ir tiesības uz dzēšanu (jeb "tiesības tikt aizmirstam"), un tas nozīmē, ka jums ir tiesības panākt, lai iestāde bez nepamatotas kavēšanās dzēš ar jums saistītos personas datus. Šīs tiesības attiecas uz privātpersonu pilnvarām, nevis uz pagātnes notikumu dzēšanu vai preses brīvības ierobežošanu. Šīs tiesības ir skatītas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija) un paplašina tiesības iebilst, kas ir skatītas Direktīvā 95/46/EK par personas datu aizsardzību. Regula pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV

 

Šī nav pareizā atbilde. Lai arī tiesības uz vārda brīvību ir svarīgas, konkrētās tiesības, par kurām ir runa šajā scenārijā, ir tiesības uz dzēšanu (jeb "tiesības tikt aizmirstam"), un tas nozīmē, ka jums ir tiesības panākt, lai iestāde bez nepamatotas kavēšanās dzēš ar jums saistītos personas datus. Šīs tiesības attiecas uz privātpersonu pilnvarām, nevis uz pagātnes notikumu dzēšanu vai preses brīvības ierobežošanu. Šīs tiesības ir skatītas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija) un paplašina tiesības iebilst, kas ir skatītas Direktīvā 95/46/EK par personas datu aizsardzību. Regula ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV

 

 Šī ir pareizā atbilde. Tiesības uz dzēšanu (jeb "tiesības tikt aizmirstam") nozīmē, ka jums ir tiesības panākt, lai iestāde bez nepamatotas kavēšanās dzēš ar jums saistītos personas datus. Šīs tiesības attiecas uz privātpersonu pilnvarām, nevis uz pagātnes notikumu dzēšanu vai preses brīvības ierobežošanu. Šīs tiesības ir skatītas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija) un paplašina tiesības iebilst, kas ir skatītas Direktīvā 95/46/EK par personas datu aizsardzību. Regula ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV

 


Tiesības aizsargāt lietotājus no šādiem scenārijiem ir ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information