Koledža ir paziņojusi, ka savā tīmekļa vietnē publiski izplatīs datus par studentiem piešķirtajām atzīmēm (kopvērtējumu) visos mācību priekšmetos, kas tika piedāvāti vienā konkrētā gadā


1::priekšmeta nosaukumus un katrā priekšmetā katram studentam piešķirto atzīmi. Studenta identifikators (piemēram, vārds, uzvārds, studenta identifikācijas numurs utt.) netiks norādīts vai arī tiks aizstāts ar kādu citu beznozīmīgu atsauces numuru. Cita personiska rakstura informācija (piemēram, vecums, dzimums utt.) par studentu var būt iekļauta sarakstā.
3::priekšmeta nosaukums un katrā priekšmetā piešķirtās atzīmes, nenorādot nekādu citu informāciju.
2::tikai studentiem piešķirtās atzīmes; nekāda cita informācija (pat ne priekšmetu nosaukumi)

Diemžēl šī nav pareizā atbilde. Uzskatāms, ka datu saraksts ir anonimizēts, ja nav iespējams identificēt nevienu sarakstā iekļauto personu, ņemot vērā jebkādus līdzekļus, ko kāda cita persona varētu pamatoti izmantot. Tādējādi identifikatora aizstāšana ar citiem beznozīmīgiem atsauces numuriem ir nevis anonimizācija, bet pseidonimizācija; piemēram, zinot to, ka tikai Jānis ir saņēmis atzīmi 10 mācību priekšmetā A, mēs varam sarakstā atrast atsauces numuru, kas atbilst Jānim, un pēc tam uzzināt visas atzīmes, ko Jānis saņēmis visos priekšmetos. Pat ja mēs vienkārši atmetam visus unikālos identifikatorus, no citas personiska rakstura informācijas mēs arī varam izsecināt identitāti (piemēram, ja mēs zinām, ka vienīgais vīrietis, kam ir 21 gads, ir Jānis).

 

Šajā scenārijā pareizā atbilde ir priekšmeta nosaukums un katrā priekšmetā piešķirtās atzīmes, nenorādot nekādu citu informāciju. Kopumā pilnīgu anonimizāciju ir grūti nodrošināt, ja jāpublicē saraksts ar noderīgiem datiem. Personas identifikatora nenorādīšana vai nomaiņa nav anonimizācija. Datu publicētājam ir jāievēro konkrētas anonimizācijas metodes, lai novērstu deanonimizācijas riskus. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy by Design in Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.

 

Šī ir pareizā atbilde. Uzskatāms, ka datu saraksts ir anonimizēts, ja nav iespējams identificēt nevienu sarakstā iekļauto personu, ņemot vērā jebkādus līdzekļus, ko kāda cita persona varētu pamatoti izmantot. Kopumā pilnīgu anonimizāciju ir grūti nodrošināt, ja jāpublicē saraksts ar noderīgiem datiem. Personas identifikatora nenorādīšana vai nomaiņa nav anonimizācija. Datu publicētājam ir jāievēro konkrētas anonimizācijas metodes, lai novērstu deanonimizācijas riskus. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy by Design in Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.

 

Tas ir tikai daļēji pareizi. Patiešām, šis saraksts, kurā ir tikai atzīmes (t. i., cipari), ir pilnībā anonimizēts, jo nav iespējams identificēt nevienu sarakstā iekļauto personu, ņemot vērā jebkādus līdzekļus, ko kāda cita persona varētu pamatoti izmantot. Taču šis saraksts nav noderīgs paredzētajam publiskošanas mērķim (piemēram, mēs nevaram aprēķināt, kāda ir priekšmetā A saņemto atzīmju vidējā vērtība). Šajā scenārijā pareizā atbilde ir priekšmeta nosaukums un katrā priekšmetā piešķirtās atzīmes, nenorādot nekādu citu informāciju. Kopumā pilnīgu anonimizāciju ir grūti nodrošināt, ja jāpublicē saraksts ar noderīgiem datiem. Personas identifikatora nenorādīšana vai nomaiņa nav anonimizācija. Datu publicētājam ir jāievēro konkrētas anonimizācijas metodes, lai novērstu deanonimizācijas riskus. Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy by Design in Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.

 


lai ikviens varētu tos turpmāk izmantot zinātniskai/statistikas analīzei, t. i., aprēķināt vidējās vērtības, kā arī maksimālās un minimālās vērtības un citu statistikas informāciju attiecībā uz atzīmēm, kas atbilst konkrētajam mācību priekšmetam. Koledža paziņojumā arī norādīja, ka saraksts būs pilnībā anonimizēts.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information