Integrēta datu aizsardzība ir pieeja, kas veicina privātās dzīves aizsardzību, nodrošinot, ka datu aizsardzības pasākumi tiek iekļauti produktos un pakalpojumos jau no programmatūras izstrādes sākumposma


1::programmatūras inženieri labprātāk izmanto paziņojumus par privātuma politiku.
2::privātums ir sociāls jautājums, nevis inženiertehniska problēma.
3::trūkst atbilstīgu rīku, lai realizētu integrētu datu aizsardzību.

Diemžēl saistībā ar šo scenāriju atbilde nav pareiza. Privātuma politika ir vispārpieņemtais nosaukums dokumentiem/paziņojumiem, ko izmanto pakalpojuma sniedzēji, kuros norāda attieksmi pret privātumu un to, kā viņi izmantos jūsu personas datus (t. i., kādi personas dati tiek vākti, kādiem mērķiem, kas būs jūsu datu saņēmēji utt.). Integrēta datu aizsardzība nodrošina labāku privātumu nekā privātuma politika.

Otrais iemesls ir tas, ka trūkst atbilstīgu programmatūras rīku, lai to realizētu.

Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Jāatzīmē, ka vajadzība nodrošināt integrētu datu aizsardzību ir risināta arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 

Lai arī privātums patiešām ir arī sociāls jautājums, mūsu savstarpēji saistītajā digitālajā pasaulē to var regulēt un aizsargāt ar pareizu plānojumu; tāpēc mēs atsaucamies uz integrētu datu aizsardzību.

Otrais iemesls ir tas, ka trūkst atbilstīgu programmatūras rīku, lai to realizētu.

Plašāka informācija ir sniegta Eiropas savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Jāatzīmē, ka vajadzība nodrošināt integrētu datu aizsardzību ir risināta arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 

Šis ir otrais iemesls, kāpēc tradicionālās programmatūras pieejām ir ierobežojumi attiecībā uz integrētu datu aizsardzību. Tāpēc ir svarīgi, lai rīki būtu vairāk pieejami programmatūras izstrādātāju kopienai.

 

Plašāka informācija ir sniegta Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumā Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Jāatzīmē, ka vajadzība nodrošināt integrētu datu aizsardzību ir risināta arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 


(jāatzīmē, ka dažos tekstos var sastapties arī ar terminu "integrēta privātuma aizsardzība"). Parasti tomēr, izstrādājot programmatūru, pastāv ierobežojumi attiecībā uz tādu tehnoloģiju iestrādi, kas nodrošina privātumu integrētā veidā. Pastāv divi galvenie iemesli, kāpēc tradicionālās programmatūras pieejām ir ierobežojumi attiecībā uz integrētu datu aizsardzību. Pirmkārt, programmatūras izstrādātājiem un datu pārziņiem trūkst sapratnes.

 

Kāds ir otrais iemesls?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information