Integrēta datu aizsardzība ir personas datu aizsardzības pieeja, kuras pamatā ir tehnoloģijās iestrādāti datu aizsardzības pasākumi, nevis tikai dokumenti vai paziņojumi, piemēram, kā tas ir privātuma politikas gadījumā.


1::pretvīrusu programmatūra.
1::ugunsmūris
3::šifrēšana

Šī nav pareizā atbilde. Pretvīrusu programmatūra ir nozīmīgs līdzeklis jūsu datora aizsardzībai pret ļaunprogrammatūrām, piemēram, vīrusiem un tārpiem. Lai arī dažos gadījumos pretvīrusu programma var pasargāt jūs no ļaunprātīgiem kodiem, kas var ietekmēt jūsu privāto dzīvi (piemēram, spiegprogrammatūrām), tā nav privātumu uzlabojoša tehnoloģija. No piedāvātajām atbildēm pareizā ir šifrēšana: process, kas padara datus neizlasāmus, tādējādi pasargājot jūs no nesankcionētas piekļuves (jo tikai sankcionēti lietotāji var atšifrēt un tādējādi nolasīt datus). Šifrēšana ir labi izstrādāta, plaši lietota un nosacīti vienkārša privātumu uzlabojoša tehnoloģija.

Vienkāršs ievads privātumu uzlabojošās tehnoloģijās ir sniegts rakstā, ko sagatavojusi Starptautiskā Privātuma profesionāļu asociācija:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/.

Var iepazīties arī ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumu Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Šī atbilde nav pareiza. Ugunsmūris ir svarīgs līdzeklis tīkla plūsmas aizsardzībai, kas filtrē ienākošo un izejošo saziņu un tādējādi var pasargāt datoru no dažiem drošības un privātuma draudiem, taču tas nav privātumu uzlabojoša tehnoloģija. No piedāvātajām atbildēm pareizā ir šifrēšana: process, kas padara datus neizlasāmus, tādējādi pasargājot jūs no nesankcionētas piekļuves (jo tikai sankcionēti lietotāji var atšifrēt un tādējādi nolasīt datus). Šifrēšana ir labi izstrādāta, plaši lietota un nosacīti vienkārša privātumu uzlabojoša tehnoloģija.

Vienkāršs ievads privātumu uzlabojošās tehnoloģijās ir sniegts rakstā, ko sagatavojusi Starptautiskā Privātuma profesionāļu asociācija:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/.

Var iepazīties arī ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumu Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Šī ir pareizā atbilde. Šifrēšana ir labi izstrādāta, plaši lietota un nosacīti vienkārša privātumu uzlabojoša tehnoloģija. Šifrēšana ir process, kas padara datus neizlasāmus, tādējādi pasargājot jūs no nesankcionētas piekļuves (jo tikai sankcionēti lietotāji var atšifrēt un tādējādi nolasīt datus).

Vienkāršs ievads privātumu uzlabojošās tehnoloģijās ir sniegts rakstā, ko sagatavojusi Starptautiskā Privātuma profesionāļu asociācija:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/.

Var iepazīties arī ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) ziņojumu Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 


Šajā nolūkā var izmantot "privātumu uzlabojošas tehnoloģijas" (PET), lai veicinātu tehnoloģijās integrētu privātuma aizsardzību (lai arī PET ne vienmēr var garantēt, ka tiek atrisinātas visas ar privātumu saistītās problēmas).

 

Kura no turpmāk minētajām ir pamata, pārbaudītā privātumu uzlabojošā tehnoloģija?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information