Savā dzimšanas dienā jūs esat saņēmis dāvanā pilnīgi jaunu viedtālruni.


2::izmantot rūpnīcas atiestates rīku.
1::izņemt savus attēlus no vecā tālruņa.
3::iztīrīt visus esošos datus no vecā tālruņa.

Pirms vecā viedtālruņa nodošanas otrreizējai lietošanai jums vajadzētu iztīrīt visus personas datus, proti, jums ir pilnībā jāizdzēš visa personiska rakstura informācija (tostarp tālruņa numuri, fotoattēli un iestatījumi) tā, lai to nevarētu atgūt. Tādā veidā jūs pasargāsiet savu privātumu un jūsu informācija nenonāks svešās rokās. Viena no iespējām, kā iztīrīt viedtālruni no personas datiem, patiešām ir izmantot viedtālruņa funkciju "rūpnīcas atiestate", tādēļ tā ir daļēji pareiza atbilde. Taču ar rūpnīcas atiestates rīka izmantošanu ne vienmēr pietiek (sk. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/) . Citiem vārdiem, ar atbilstošu datu atguves programmatūru ir iespējams kādus jūsu datus atgūt atpakaļ (lai arī ir domāts, ka ar rūpnīcas atiestates rīku dati tiek iztīrīti neatgriezeniski). Tāpēc, lai iztīrītu savus datus, jums vispirms tie jāšifrē (jūsu viedtālrunī ir šāda funkcija) un pēc tam jāizmanto rūpnīcas atiestates rīks; tas nozīmē, ka, pat atgūstot kādus datus vēlāk, tie būs neizlasāmi, jo būs šifrēti.

 

Atbilde nav pareiza. Ir svarīgi izņemt visu personiska rakstura informāciju un datus (tostarp attēlus) no sava tālruņa. Tāpēc nepietiek tikai ar attēlu izņemšanu. Turklāt tādu datu kā, piemēram, attēlu izdzēšana vēl nenozīmē, ka tos nevar atgūt. Jums jāiztīra visi personas dati, tas nozīmē, ka jums ir pilnībā jāizdzēš visa personiska rakstura informācija (tostarp tālruņa numuri, fotoattēli un iestatījumi) tā, lai to nevarētu atgūt. Tādā veidā jūs pasargāsiet savu privātumu un jūsu informācija nenonāks svešās rokās. Lai arī ir domāts, ka ar rūpnīcas atiestates rīku dati tiek izdzēsti, tas ne vienmēr ir pietiekami (sk. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Tāpēc jums dati vispirms ir jāšifrē (jūsu viedtālrunī ir šāda funkcija) un pēc tam jāizmanto rūpnīcas atiestates rīks; tas nozīmē, ka, pat atgūstot kādus datus vēlāk, tie būs neizlasāmi, jo būs šifrēti.  

 

Pirms vecā viedtālruņa nodošanas otrreizējai lietošanai jums jāiztīra visi personas dati, tas nozīmē, ka jums ir pilnībā jāizdzēš visa personiska rakstura informācija (tostarp tālruņa numuri, fotoattēli un iestatījumi) tā, lai to nevarētu atgūt. Tādā veidā jūs pasargāsiet savu privātumu un jūsu informācija nenonāks svešās rokās. Lai arī ir domāts, ka ar rūpnīcas atiestates rīku dati tiek izdzēsti, tas ne vienmēr ir pietiekami (sk. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Tāpēc jums dati vispirms ir jāšifrē (jūsu viedtālrunī ir šāda funkcija) un pēc tam jāizmanto rūpnīcas atiestates rīks; tas nozīmē, ka, pat atgūstot kādus datus vēlāk, tie būs neizlasāmi, jo būs šifrēti.   

 


Tagad jums jātiek vaļā no sava vecā viedtālruņa, un jūs vēlaties to nodot labdarības organizācijai, kas to nodos otrreizējai izmantošanai; protams, pirms nodošanas jūs esat izņēmis savu abonenta identifikācijas moduļa (SIM) karti.

 

Privātuma nolūkos jums ir ieteicams ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information