"Personām un organizācijām, kas vāc un pārvalda jūsu personiska rakstura informāciju, ir jāpasargā tā no ļaunprātīgas izmantošanas un jāievēro noteiktas ES tiesību aktos garantētās datu īpašnieku tiesības"(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/)


1::tiesības uz personas neaizskaramību.
1::tiesības uz vārda brīvību.
3::tiesības uz personas datu aizsardzību.

Šī atbilde ir nepareiza. Lai arī varētu šķist, ka jūs un jūsu dati ir viens veselums un tāpēc tie ir neaizskarami, faktiski šīs pamattiesības aizsargā tikai jūsu fizisko un garīgo neaizskaramību. Pareizā atbilde ir tiesības uz personas datu aizsardzību, proti, "ir izstrādāti vienoti ES noteikumi, lai nodrošinātu, ka tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzība augstā līmenī visā ES. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt tiesisku aizsardzību, ja jūsu dati ES teritorijā ir izmantoti ļaunprātīgi". Varat ieskatīties šeit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šīs tiesības ir aprakstītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Sk. konkrēti 8. pantu "Personas datu aizsardzība" un 7. pantu "Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība" ("privātums"):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:lv:PDF

 

Nepareizi. Lai arī tiesības uz vārda brīvību ir nozīmīgas tiesības, konkrētās tiesības, kas ieviestas Eiropas Savienībā, ir tiesības uz personas datu aizsardzību, proti, "ir izstrādāti vienoti ES noteikumi, lai nodrošinātu, ka tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzība augstā līmenī visā ES. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt tiesisku aizsardzību, ja jūsu dati ES teritorijā ir izmantoti ļaunprātīgi". Varat ieskatīties šeit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šīs tiesības ir aprakstītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Sk. konkrēti 8. pantu "Personas datu aizsardzība" un 7. pantu "Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība" ("privātums"):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:lv:PDF

 

Šī ir pareizā atbilde, jo "ir izstrādāti vienoti ES noteikumi, lai nodrošinātu, ka tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzība augstā līmenī visā ES. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt tiesisku aizsardzību, ja jūsu dati ES teritorijā ir izmantoti ļaunprātīgi". Varat ieskatīties šeit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šīs tiesības ir aprakstītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Sk. konkrēti 8. pantu "Personas datu aizsardzība" un 7. pantu "Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība" ("privātums"):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:lv:PDF

 


Lai arī tas attiecas uz ikvienu datu vākšanas veidu (tostarp fizisku vākšanu), ņemot vērā, ka aizvien vairāk tiek uzglabāti un pārraidīti digitālie dati, tas būtiski ietekmē interneta lietotājus.

 

Konkrētas pamattiesības, kas pasargā jūs pret šādu ļaunprātīgu izmantošanu, ir ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information