Nesen jūs esat izveidojis kontu jaunā sociālā tīmekļa vietnē, kas kļūst aizvien populārāka.


3::privātuma politika.
1::galalietotāja licences līgums.
2::privātuma iestatījumi.

Patiešām, šā dokumenta/paziņojuma vispārpieņemtais nosaukums ir privātuma politika, un tajā pakalpojuma sniedzēji norāda attieksmi pret privātumu un to, kā viņi izmantos jūsu personas datus (t. i., kādi personas dati tiek vākti, kādiem mērķiem, kas būs jūsu datu saņēmēji utt.). Šāda informācija pakalpojuma sniedzējiem ir juridiski saistoša attiecībā uz datu aizsardzību (sk. Datu aizsardzības direktīvu (Direktīvu 95/46/EK), kā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679), kas piemērojama no 2018. gada 25. maija, pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC).

 

Diemžēl saistībā ar šo scenāriju šī atbilde nav pareiza. Galalietotāja licences līgums jeb EULA ir juridisks dokuments, kas jums ir jāapstiprina, kad jūs izveidojat jaunu kontu pakalpojuma saņemšanai. Tomēr EULA attiecas uz intelektuālo īpašumu un autortiesībām, nevis privātumu un datu aizsardzību. Pareizā atbilde ir privātuma politika; tas ir dokuments/paziņojums, kurā pakalpojuma sniedzēji sīki norāda attieksmi pret privātumu un to, kā viņi izmantos jūsu personas datus (t. i., kādi personas dati tiek vākti, kādiem mērķiem, kas būs jūsu datu saņēmēji utt.). Šāda informācija pakalpojuma sniedzējiem ir juridiski saistoša attiecībā uz datu aizsardzību (sk. Datu aizsardzības direktīvu (Direktīva 95/46/EK), kā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679), kas piemērojama no 2018. gada 25. maija, pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC).

 

Diemžēl saistībā ar šo scenāriju šī atbilde nav pareiza, lai arī privātuma iestatījumi ir patiešām svarīgi jūsu privātuma aizsardzībai. Parasti sociālo tīklu vietnes bieži vien piedāvā lietotājiem iespējas atzīmēt, kā citi cilvēki var redzēt informāciju par viņiem. Piemēram, Facebook vietnē jūs varat izlemt, vai jūsu attēlus var redzēt tikai jūsu draugi vai arī jūsu draugu draugi. Tie ir privātuma iestatījumi, un tie ir svarīgi jūsu privātuma aizsardzībai. Tomēr pareizā atbilde ir privātuma politika; tas ir dokuments/paziņojums, kurā pakalpojuma sniedzēji sīki norāda attieksmi pret privātumu un to, kā viņi izmantos jūsu personas datus (t. i., kādi personas dati tiek vākti, kādiem mērķiem, kas būs jūsu datu saņēmēji utt.). Šāda informācija pakalpojuma sniedzējiem ir juridiski saistoša attiecībā uz datu aizsardzību (sk. Datu aizsardzības direktīvu (Direktīva 95/46/EK), kā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679), kas piemērojama no 2018. gada 25. maija, pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC).

 


Kad jūs veidojāt kontu, jums tika prasīts, lai jūs piekrītat konkrētiem noteikumiem par to, kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs izmantos jūsu privātuma un personas datus.

 

Kāds ir vispārpieņemtais nosaukums dokumentam, kurā jūs sniedzat savu piekrišanu tādos gadījumos kā šis?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information