Mēs ikdienā apmeklējam daudzas tīmekļa vietnes internetā.


2::atteikšanās iespēju (opt-out).
3::piekrišanas iespēju (opt-in).
1::neizsekošanas iespēju.

Šī ir daļēji pareiza atbilde. Atteikšanās mehānisms (opt-out) nozīmē, ka jūs varat saņemt reklāmu, ko jūs neesat lūguši, ar noteikumu, ka jums tiek dota iespēja iebilst, t. i., skaidri norādīt, ka jūs nevēlaties turpmāk saņemt šādu reklāmu. Pareizā atbilde ir piekrišanas iespēja (opt-in), kas nozīmē, ka jūs saņemsiet reklāmu tikai tādā gadījumā, ja būsiet skaidri lūguši nodrošināt šādu saziņu (piemēram, atķeksējot ailīti, kurā prasīts, vai vēlaties saņemt reklāmu, vai aizpildot attiecīgu veidni). Tomēr var būt gadījumi, kad atteikšanās iespēja ir pieļaujama, piemēram, esošo attiecību ar klientu ietvaros; piemēram, jūsu e-pasta adrese var tikt izmantota līdzīgu produktu vai pakalpojumu piedāvāšanai bez jūsu skaidras iepriekšējas piekrišanas. Sk. Direktīvu par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Šī ir pareizā atbilde. Piekrišanas mehānisms (opt-in) nozīmē, ka jūs saņemsiet reklāmu tikai tādā gadījumā, ja būsiet skaidri lūguši nodrošināt šādu saziņu (piemēram, atķeksējot ailīti, kurā prasīts, vai vēlaties saņemt reklāmu, vai aizpildot attiecīgu veidni). Taču dažos gadījumos ir pieļaujama arī atteikšanās iespēja, kas nozīmē, ka jūs varat saņemt reklāmu, ko jūs neesat lūguši, ar noteikumu, ka jums tiek dota iespēja iebilst (sk. Direktīvu par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive ).

 

Diemžēl šī nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir piekrišanas iespēja (opt-in), kas šajā scenārijā nozīmē, ka jūs saņemsiet reklāmu tikai tādā gadījumā, ja būsiet skaidri lūguši nodrošināt šādu saziņu (piemēram, atķeksējot ailīti, kurā prasīts, vai vēlaties saņemt reklāmu, vai aizpildot attiecīgu veidni). Neizsekošanas iespēja ir pārlūkprogrammas iestatījums, kas atspējo izsekošanas funkciju. Dažos gadījumos ir pieļaujama arī atteikšanās iespēja, kas nozīmē, ka jūs varat saņemt reklāmu, ko jūs neesat lūguši, ar noteikumu, ka jums tiek dota iespēja iebilst (sk. Direktīvu par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).

 


Ir visai ierasts, ka pēc kādu tīmekļa vietņu apmeklējuma mēs saņemam nevēlamas reklāmas, proti, reklāmas, ko neesam lūguši. Tas ir tāpēc, ka reklāmas devēji neizmanto atbilstošu sistēmu, lai saņemtu mūsu piekrišanu, proti ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information