Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas iestādes atzīmē Datu aizsardzības dienu, lai vairotu informētību un veicinātu privātuma un datu aizsardzību.


2::1 oktobrī
1::7 februārī
3::28 janvārī

Šī atbilde nav pareiza. Datu aizsardzības dienu atzīmē katru gadu 28. janvārī. Šis datums ir Eiropas Padomes Konvencijas Nr. 108 parakstīšanas gadadiena; šī konvencija ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais dokuments par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Dokuments pieejams šeit: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Plašāka informācija ir atrodama arī šeit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Savukārt katru gadu oktobrī atzīmē Eiropas kiberdrošības mēnesi: tā ir Eiropas Savienības atbalsta kampaņa nolūkā veicināt iedzīvotāju kiberdrošību, mainīt viņu uzskatus par kiberapdraudējumiem un sniegt jaunāko drošības informāciju, izglītojot un izplatot labas prakses piemērus. Šī viktorīna ir šā gada Eiropas kiberdrošības mēneša iniciatīvas sastāvdaļa.

 

Šī atbilde nav pareiza. Datu aizsardzības dienu atzīmē katru gadu 28. janvārī. Šis datums ir Eiropas Padomes Konvencijas Nr. 108 parakstīšanas gadadiena; šī konvencija ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais dokuments par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Dokuments pieejams šeit:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Plašāka informācija ir atrodama arī šeit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

2017. gada 7. februārī tiks atzīmēta Drošāka interneta diena. Drošāka interneta dienu katru gadu februārī organizē Insafe nolūkā veicināt tiešsaistes tehnoloģiju drošāku lietošanu, jo īpaši jauniešu vidū. Vairāk informācijas skatīt:

https://www.saferinternetday.org

 

Šī ir pareizā atbilde. Datu aizsardzības dienu atzīmē katru gadu 28. janvārī. Šis datums ir Eiropas Padomes Konvencijas Nr. 108 parakstīšanas gadadiena; šī konvencija ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais dokuments par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Dokuments pieejams šeit:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Plašāka informācija ir atrodama arī šeit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Kurā datumā oficiāli atzīmē Datu aizsardzības dienu?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information