Kāds apzīmējums ir dots jēdzienam


3::personas dati.
1::pieteikumvārda dati.
1::sociālās apdrošināšanas numurs.

Šī ir pareizā atbilde. Lai labāk izprastu, kādi dati tiek uzskatīti par personas datiem, jūs varat skatīt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja glosāriju:

"Divi tieši ar personu saistīti personas datu piemēri ir vārds, uzvārds un sociālās apdrošināšanas numurs. Taču definīcija ir plašāka un ietver arī, piemēram, darbinieka e-pasta adresi un biroja tālruņa numuru."

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Sk. arī Datu aizsardzības direktīvu (Direktīva 95/46/EK):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN,

kā arī jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679 — VDAR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 

Šī atbilde nav pareiza. Ar terminu "pieteikumvārda dati" saprot lietotājvārdu un paroli, ko jūs lietojat, lai piekļūtu, piemēram, tiešsaistes pakalpojumiem. Pareizā atbilde ir personas dati. Jānorāda tomēr, ka pieteikumvārda dati ir personas datu piemērs, jo šī informācija attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Lai labāk izprastu, kādi dati tiek uzskatīti par personas datiem, jūs varat skatīt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja glosāriju:

"Divi tieši ar personu saistīti personas datu piemēri ir vārds, uzvārds un sociālās apdrošināšanas numurs. Taču definīcija ir plašāka un ietver arī, piemēram, darbinieka e-pasta adresi un biroja tālruņa numuru."

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Sk. arī Datu aizsardzības direktīvu (Direktīva 95/46/EK):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN,

kā arī jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679 —VDAR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 

Šī atbilde nav pareiza. Pareizā atbilde ir personas dati. Jānorāda tomēr, ka sociālās apdrošināšanas numurs ir personas datu piemērs, jo šī informācija attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Tomēr personas datu jēdziens ir daudz plašāks. Lai labāk izprastu, kādi dati tiek uzskatīti par personas datiem, jūs varat skatīt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja glosāriju:

"Divi tieši ar personu saistīti personas datu piemēri ir vārds, uzvārds un sociālās apdrošināšanas numurs. Taču definīcija ir plašāka un ietver arī, piemēram, darbinieka e-pasta adresi un biroja tālruņa numuru."

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Sk. arī Datu aizsardzības direktīvu (Direktīva 95/46/EK):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN,

kā arī jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679 —VDAR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 


"jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu"?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information