Vieną dieną ieškojote informacijos apie internetinę paslaugą, kurią pasiūlė jūsų judriojo ryšio paslaugų teikėjas, ir naršydami savo duomenis nustebote aptikę, kad teikėjo saugoma jūsų namų adreso informacija yra netiksli.


1::Teisė būti pamirštam
1::Teisė būti pamirštam
3::Teisė reikalauti ištaisyti

Deja, tai neteisingas atsakymas (atkreipkite dėmesį, kad teisė būti pamirštam atitinka teisę reikalauti ištrinti duomenis). Teisingas atsakymas – teisė reikalauti ištaisyti, o tai yra teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas, be pagrįstos priežasties nedelsdamas, ištaisytų netikslius asmens duomenis. Teisė reikalauti ištaisyti, kuri yra būtinas teisės susipažinti papildinys, aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.; jis pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno teigimu, norėdamas pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti, duomenų subjektas paprastai turi parašyti duomenų tvarkymo operacijos valdytojui. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia pakeisti asmeninį adresą arba jeigu aptinkate, kad informacija apie jus yra netiksli, turėtumėte pasinaudoti savo teise reikalauti ištaisyti susisiekdamas su valdytoju, kuris turi šiuos duomenis. Teisės reikalauti ištaisyti apibrėžtį žiūrėkite adresu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.

 

Deja, tai nėra teisingas atsakymas (atkreipkite dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis atitinka teisę būti pamirštam). Teisingas atsakymas – teisė reikalauti ištaisyti, o tai yra teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas, be pagrįstos priežasties nedelsdamas, ištaisytų netikslius asmens duomenis. Teisė reikalauti ištaisyti, kuri yra būtinas teisės susipažinti papildinys, aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.; jis pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno teigimu, norėdamas pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti, duomenų subjektas paprastai turi parašyti duomenų tvarkymo operacijos valdytojui. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia pakeisti asmeninį adresą arba jeigu aptinkate, kad informacija apie jus yra netiksli, turėtumėte pasinaudoti savo teise reikalauti ištaisyti susisiekdamas su valdytoju, kuris turi šiuos duomenis. Teisės reikalauti ištaisyti apibrėžtį žiūrėkite adresu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.

 

Tai išties teisingas atsakymas šiame scenarijuje. Teisė reikalauti ištaisyti yra teisė kreiptis į duomenų valdytoją, kad jis, be pagrįstos priežasties nedelsdamas, ištaisytų netikslius asmens duomenis. Teisė reikalauti ištaisyti, kuri yra būtinas teisės susipažinti papildinys, aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.; jis pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno teigimu, norėdamas pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti, duomenų subjektas paprastai turi parašyti duomenų tvarkymo operacijos valdytojui. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia pakeisti asmeninį adresą arba jeigu aptinkate, kad informacija apie jus yra netiksli, turėtumėte pasinaudoti savo teise reikalauti ištaisyti susisiekdamas su valdytoju, kuris turi šiuos duomenis. Teisės reikalauti ištaisyti apibrėžtį žiūrėkite adresu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.

 


Tokiu atveju, t. y. kai asmens duomenys neteisingi, turite teisę paprašyti savo duomenų valdytojo (t. y. paslaugų teikėjo) pakeisti duomenis, kad jie būtų teisingi.

 

Ši teisė vadinama...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information