Šiomis dienomis institucijos dažnai primygtinai reikalauja, kad vartotojai būtų informuoti, jog bet kokia su jais susijusi informacija, esanti internete, niekada neišnyksta ir kada nors gali būti panaudoti kitais (tikėtina, nepageidaujamais) tikslais.


2::Teisė susipažinti
1::Žodžio laisvės teisė
3::Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Tai nėra teisingas atsakymas, nors gali būti laikomas iš dalies teisingu, nes ši teisė taip pat susijusi su asmens duomenų apsauga. Teisė susipažinti reiškia, kad galite reikalauti iš atitinkamos institucijos patvirtinimo, ar jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi, ar ne, ir, jeigu buvo, gauti išsamesnę informaciją (kokio tipo duomenys, kokiais tikslais ir pan.). Teisingas atsakymas yra teisė reikalauti ištrinti duomenis (arba „teisė būti pamirštam“), o tai reiškia, jog turite teisę reikalauti, kad institucija, be pagrįstos priežasties nedelsdama, ištrintų jūsų asmens duomenis. Tai susiję su galių suteikimu asmenims, o ne su praeities įvykių ištrynimu ar spaudos laisvės suvaržymu. Ši teisė aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.) ir ja išplečiama teisė nesutikti, numatyta Direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Reglamentas pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.

 

Tai neteisingas atsakymas. Žodžio laisvės teisė svarbi, tačiau speciali teisė, apie kurią kalbama šiame scenarijuje, yra teisė reikalauti ištrinti duomenis (arba „teisė būti pamirštam“), o tai reiškia, jog turite teisę reikalauti, kad institucija, be pagrįstos priežasties nedelsdama, ištrintų jūsų asmens duomenis. Tai susiję su galių suteikimu asmenims, o ne su praeities įvykių ištrynimu ar spaudos laisvės suvaržymu. Ši teisė aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.) ir ja išplečiama teisė nesutikti, numatyta Direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Reglamentas pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.

 

Tai neteisingas atsakymas. Žodžio laisvės teisė svarbi, tačiau speciali teisė, apie kurią kalbama šiame scenarijuje, yra teisė reikalauti ištrinti duomenis (arba „teisė būti pamirštam“), o tai reiškia, jog turite teisę reikalauti, kad institucija, be pagrįstos priežasties nedelsdama, ištrintų jūsų asmens duomenis. Tai susiję su galių suteikimu asmenims, o ne su praeities įvykių ištrynimu ar spaudos laisvės suvaržymu. Ši teisė aptariama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.) ir ja išplečiama teisė nesutikti, numatyta Direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Reglamentas pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.

 


Teisė, apsauganti vartotojus nuo šio scenarijaus, yra...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information