Kiekvienais metais Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos institucijos švenčia Duomenų apsaugos dieną, kurios tikslas – didinti informuotumą ir skatinti privatumą ir duomenų apsaugą.


2::Spalio 1 d.
1::Vasario 7 d.
3::Sausio 28 d.

Šis atsakymas nėra teisingas. Duomenų apsaugos diena kasmet minima sausio 28-ąją. Ši data yra Europos Tarybos 108-osios konvencijos, pirmosios teisiškai įpareigojančios tarptautinės priemonės, skirtos duomenų apsaugai ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, pasirašymo metinės. Dokumentas pateikiamas adresu: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Tiesa, spalis kiekvienais metais yra Europos kibernetinio saugumo mėnuo – tai Europos Sąjungos propagavimo kampanija, kuria siekiama skatinti piliečių kibernetinį saugumą, keisti jų kibernetinių grėsmių suvokimą ir skleisti naujausią informaciją apie saugumą per švietimo ir dalijimosi gerąja patirtimi veiklą. Šis kontrolinių klausimų sąrašas ir yra šių metų Europos kibernetinio saugumo mėnesio iniciatyva.

 

Šis atsakymas nėra teisingas. Duomenų apsaugos diena kasmet minima sausio 28-ąją. Ši data yra Europos Tarybos 108-osios konvencijos, pirmosios teisiškai įpareigojančios tarptautinės priemonės, skirtos duomenų apsaugai ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, pasirašymo metinės. Dokumentas pateikiamas adresu:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Daugiau informacijos rasite adresu:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

2017 m. vasario 7 d. bus Saugesnio interneto diena. Saugesnio interneto dieną organizuoja INSAFE kiekvienų metų vasarį, siekdamas skatinti, ypač jaunus žmones, saugiau naudotis interneto technologijomis. Plačiau žr. adresu: 

https://www.saferinternetday.org

 

Šis atsakymas nėra teisingas. Duomenų apsaugos diena kasmet minima sausio 28-ąją. Ši data yra Europos Tarybos 108-osios konvencijos, pirmosios teisiškai įpareigojančios tarptautinės priemonės, skirtos duomenų apsaugai ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, pasirašymo metinės. Dokumentas pateikiamas adresu:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Daugiau informacijos rasite adresu:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

2017 m. vasario 7 d. bus Saugesnio interneto diena. Saugesnio interneto dieną organizuoja INSAFE kiekvienų metų vasarį, siekdamas skatinti, ypač jaunus žmones, saugiau naudotis interneto technologijomis. Plačiau žr. adresu: 

https://www.saferinternetday.org

 


Kada oficialiai kasmet minima Duomenų apsaugos diena?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information