Kaip vadinama


3::Asmens duomenys
1::Prisijungimo duomenys
1::Socialinio draudimo numeris

Tai teisingas atsakymas.  Norėdami geriau suvokti, kokie duomenys laikomi asmens duomenimis, galite remtis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno svetainėje pateiktu žodynėliu:

Asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su asmeniu, pavyzdžiai yra vardas ir socialinio draudimo numeris. Tačiau ši apibrėžtis yra platesnė ir taip pat apima, pavyzdžiui, el. pašto adresus ir darbuotojo darbinį telefono numerį.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Taip pat žr. Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

ir naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Šis atsakymas nėra teisingas. Terminu „prisijungimo duomenys“ įvardijame vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį naudojate, pavyzdžiui, prieigai prie internetinių paslaugų. Teisingas atsakymas – asmens duomenys. Vis dėlto reikia pažymėti, kad prisijungimo duomenys yra asmens duomenų pavyzdys, nes tai informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.  Norėdami geriau suvokti, kokie duomenys laikomi asmens duomenimis, galite remtis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno svetainėje pateiktu žodynėliu:

Asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su asmeniu, pavyzdžiai yra vardas ir socialinio draudimo numeris. Tačiau ši apibrėžtis yra platesnė ir taip pat apima, pavyzdžiui, el. pašto adresus ir darbuotojo darbinį telefono numerį.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Taip pat žr. Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

ir naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Šis atsakymas nėra teisingas. Teisingas atsakymas – asmens duomenys. Vis dėlto reikia pažymėti, kad socialinio draudimo numeris yra asmens duomenų pavyzdys, nes tai informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. Tačiau asmens duomenų sąvoka daug platesnė. Norėdami geriau suvokti, kokie duomenys laikomi asmens duomenimis, galite remtis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno svetainėje pateiktu žodynėliu:

Asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su asmeniu, pavyzdžiai yra vardas ir socialinio draudimo numeris. Tačiau ši apibrėžtis yra platesnė ir taip pat apima, pavyzdžiui, el. pašto adresus ir darbuotojo darbinį telefono numerį.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Taip pat žr. Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

ir naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta, arba kurio tapatybę galima nustatyti“?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information