Interneto vartotojai vis labiau stebimi ir apie juos renkami duomenys; tokia yra interneto turinio, ypač skelbimų, pritaikymo lankytojams remiantis jų numanomais interesais praktika.


1::Galimybė pavogti skaitmeninę tapatybę
3::Pavojus privatumui ir paslaugų neteikimas
2::Masinis sekimas

Deja, tai nėra teisingas atsakymas. Vartotojų profiliavimas šiame scenarijuje nesusijęs su tapatybės vagystės rizika (ji reiškia, kad kažkas kitas gali apsimesti jumis, pasinaudodamas surinkta jūsų asmeninės informacijos dalimi).

Tačiau tai, kaip jūs naudojatės žiniatinkliu, gali panaudoti trečioji šalis, kurdama išsamų jūsų profilį (pvz., rinkdama informaciją apie jūsų interesus), o tai ne tik kelia pavojų jūsų privatumui, bet ir gali lemti neigiamus padarinius, tokius kaip paslaugų neteikimas.

 

Deja, tai nėra teisingas atsakymas. Vartotojų profiliavimas šiame scenarijuje nesusijęs su tapatybės vagystės rizika (ji reiškia, kad kažkas kitas gali apsimesti jumis, pasinaudodamas surinkta jūsų asmeninės informacijos dalimi).

Tačiau tai, kaip jūs naudojatės žiniatinkliu, gali panaudoti trečioji šalis, kurdama išsamų jūsų profilį (pvz., rinkdama informaciją apie jūsų interesus), o tai ne tik kelia pavojų jūsų privatumui, bet ir gali lemti neigiamus padarinius, tokius kaip paslaugų neteikimas.

 

Tai iš dalies teisingas atsakymas. Iš tiesų masinis sekimas gali būti susijęs su vartotojų profiliavimu; vis dėlto masinis sekimas yra platesnis bendrasis terminas nei vien profiliavimas. Sekimą gali vykdyti vyriausybės saugumo ar politiniais sumetimais arba bendrovės dėl komercinių priežasčių.

Tačiau esminė galima rizika – tai, kaip naudojatės žiniatinkliu, gali panaudoti trečioji šalis, kurdama išsamų jūsų profilį (pvz., rinkdama informaciją apie jūsų interesus), o tai ne tik kelia pavojų jūsų privatumui, bet ir gali lemti neigiamus padarinius, tokius kaip paslaugų neteikimas.

 


Pavyzdžiui, mygtukas „patinka“ (toks, koks naudojamas socialiniame tinkle „Facebook“) pasitelkiamas sekti, kokiose svetainėse lankosi vartotojas; kas kartą, kai jis apsilanko svetainėje, kurioje yra socialinio tinklo „Facebook“ mygtukas „patinka“, socialinės tinklaveikos svetainė apie tai informuojama, net jei vartotojas šio mygtuko nepaspaudžia.

 

Toks profiliavimas vartotojams kelia tam tikrų rūšių riziką, iš kurių svarbi yra...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information