Apskritai, kai internete lankotės svetainėse, teikiančiose įvairias paslaugas, tikitės, kad deramas elgesys su jūsų privatumu ir jūsų asmens duomenimis priklauso nuo paslaugos teikėjo (t. y. svetainės savininko) geranoriškumo.


1::Antivirusinė programine įranga
3::Pritaikytoji duomenų apsauga
2::Kriptografija

Deja, šis atsakymas nėra teisingas. Antivirusinė programinė įranga apsaugo jūsų kompiuterį nuo kenkimo programinės įrangos. Nors kai kuriais atvejais antivirusinė programa gali apsaugoti nuo kenkimo programos kodo (pvz., šnipinėjimo programos), tai nėra technologijose integruotas privatumo sprendimas. Požiūris, kuriuo remiantis privatumas įtraukiamas į technologijas, vadinamas pritaikytąja duomenų apsauga, o tai reiškia, kad į produktus ir paslaugas integruojamos duomenų apsaugos priemonės (pvz., asmens duomenų tvarkymo procesų sumažinimo, asmens duomenų pseudoniminimo, kai tik tai įmanoma, ir panašūs sprendimai) jau pačiuose anksčiausiuose programinės įrangos kūrimo etapuose.  Pritaikytosios duomenų apsaugos poreikis (atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose tekstuose pasitaiko terminas „projektuojant numatyta privatumo apsauga“) taip pat aptariamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir turi būti taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.). Daugiau informacijos rasite ENISA ataskaitoje „Privatumas ir pritaikytoji duomenų apsauga“: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Išties, tai teisingas atsakymas. Pritaikytoji duomenų apsauga yra toks požiūris, kai privatumas didinamas užtikrinant, kad į produktus ir paslaugas būtų integruotos duomenų apsaugos priemonės (pvz., asmens duomenų tvarkymo procesų sumažinimo, asmens duomenų pseudoniminimo, kai tik tai įmanoma, ir panašūs sprendimai) jau pačiuose anksčiausiuose programinės įrangos kūrimo etapuose. Pritaikytosios duomenų apsaugos poreikis (atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose tekstuose pasitaiko terminas „projektuojant numatyta privatumo apsauga“) taip pat aptariamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir turi būti taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.). Daugiau informacijos rasite ENISA ataskaitoje „Privatumas ir pritaikytoji duomenų apsauga“: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Deja, tai neteisingas atsakymas, nors kriptografija gali būti integruota technologijose kaip privatumo sprendimas. Kriptografijos technikos laikomos viena iš privatumo didinimo technologijų (PDT) formų, nes jos užtikrina duomenų konfidencialumą; tačiau kriptografija tėra vienas iš privatumą didinančių techninių priemonių pavyzdžių. Teisingas atsakymas yra pritaikytoji duomenų apsauga – požiūris, kai privatumas didinamas užtikrinant, kad į produktus ir paslaugas būtų integruotos duomenų apsaugos priemonės (pvz., asmens duomenų tvarkymo procesų sumažinimo, asmens duomenų pseudoniminimo, kai tik tai įmanoma, ir panašūs sprendimai) jau pačiuose anksčiausiuose programinės įrangos kūrimo etapuose. Pritaikytosios duomenų apsaugos poreikis (atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose tekstuose pasitaiko terminas „projektuojant numatyta privatumo apsauga“) taip pat aptariamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir turi būti taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.). Daugiau informacijos rasite ENISA ataskaitoje „Privatumas ir pritaikytoji duomenų apsauga“: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


Jūsų privatumas būtų užtikrinamas geriau, jei paslaugų teikėjai integruotų privatumo sprendimus tiesiogiai technologijose, užuot tik konstatavę savo bendrąsias prievoles teisiniuose dokumentuose.

 

Tokie technologijose integruoti privatumo sprendimai vadinami...  

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information