„Asmenys ir organizacijos, kurie renka ir tvarko jūsų asmeninę informaciją, turi apsaugoti ją nuo neteisėto naudojimo ir turi gerbti tam tikras duomenų savininko teises, kurias užtikrina ES įstatymai“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Teisė į asmens neliečiamybę
1::Žodžio laisvės teisė
3::Teisė į asmens duomenų apsaugą

Šis atsakymas neteisingas. Nors gali atrodyti, kad jūsų duomenys yra jūsų pačių ir jūsų asmens neliečiamybės dalis, iš tikrųjų ši pagrindinė teisė skirta tik jūsų fiziniam ir protiniam neliečiamumui apsaugoti. Teisingas atsakymas yra teisė į asmens duomenų apsaugą, dėl kurios „nustatytos bendros ES taisyklės, skirtos užtikrinti, kad visoje ES jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal aukštus standartus. Jeigu bet kurioje ES šalyje jūsų duomenys buvo panaudoti neteisėtai, turite teisę pateikti skundą ir naudotis teisių gynimo priemonėmis“. Daugiau informacijos rasite čia:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šios teisės aprašytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Pirmiausia žr. 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos ir 7 straipsnį dėl teisės į privatų ir šeimos gyvenimą („privatumas“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Tai neteisingas atsakymas. Nors žodžio laisvė yra svarbi teisė, Europos Sąjungos nustatyta speciali teisė vadinama teise į asmens duomenų apsaugą, dėl kurios „nustatytos bendros ES taisyklės, skirtos užtikrinti, kad visoje ES jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal aukštus standartus. Jeigu bet kurioje ES šalyje jūsų duomenys buvo panaudoti neteisėtai, turite teisę pateikti skundą ir naudotis teisių gynimo priemonėmis“. Daugiau informacijos rasite čia:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šios teisės aprašytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Pirmiausia žr. 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos ir 7 straipsnį dėl teisės į privatų ir šeimos gyvenimą („privatumas“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Tai teisingas atsakymas: „nustatytos bendros ES taisyklės, skirtos užtikrinti, kad visoje ES jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal aukštus standartus. Jeigu bet kurioje ES šalyje jūsų duomenys buvo panaudoti neteisėtai, turite teisę pateikti skundą ir naudotis teisių gynimo priemonėmis“. Daugiau informacijos rasite čia:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Šios teisės aprašytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Pirmiausia žr. 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos ir 7 straipsnį dėl teisės į privatų ir šeimos gyvenimą („privatumas“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 


Nors ši nuostata taikoma bet kokios formos duomenų rinkimui, įskaitant fizinį duomenų rinkimą, vis labiau plintant skaitmeniniam duomenų saugojimui ir perdavimui didžiausią poveikį ji turi interneto vartotojams.

 

Speciali pagrindinė teisė, apsauganti jus nuo tokio neteisėto naudojimo, yra...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information