Manapság a hatóságok gyakran ragaszkodnak ahhoz, hogy a felhasználókat tájékoztatni kell arról, hogy minden rájuk vonatkozó információ, amely egyszer felkerült az internetre, soha többé nem fog onnan eltűnni,


2::A hozzáféréshez való jog.
1::A szólásszabadsághoz való jog.
3::A törléshez való jog.

Ez nem helyes, habár részben helyesnek tekinthető, mivel e jognak is köze van a személyes adatok védelméhez. A hozzáférési jog azt jelenti, hogy jogunkban áll a megfelelő hatóságtól egy igazolást beszerezni arra vonatkozóan, hogy személyes adataink feldolgozása folyamatban van-e, és ha igen, erre vonatkozó részletes információkat (mely adatok, milyen célokra stb.) kapni. A helyes válasz a törléshez való jog (avagy a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog), amely azt jelenti, hogy jogunkban áll a hatóságokkal indokolatlan késedelem nélkül töröltetni a ránk vonatkozó személyes adatokat. Ez az egyének felhatalmazásáról szól, nem pedig a múlt eseményeinek törléséről vagy a sajtószabadság korlátozásáról. Ezen joggal az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, amely 2016. május 24-én lépett hatályba és 2018. május 25-től alkalmazandó) foglalkozik, amely kiszélesíti a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelvben tárgyalt kifogáshoz való jogot. A rendelet itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Ez helytelen. Habár a szólásszabadság fontos dolog, az a konkrét jog, melyre a jelen szituációban utaltunk a törléshez való jog (avagy a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog), amely azt jelenti, hogy jogunkban áll a hatóságokkal indokolatlan késedelem nélkül töröltetni a ránk vonatkozó személyes adatokat. Ez az egyének felhatalmazásáról szól, nem pedig a múlt eseményeinek törléséről vagy a sajtószabadság korlátozásáról. Ezen joggal az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, amely 2016. május 24-én lépett hatályba és 2018. május 25-től alkalmazandó) foglalkozik, amely kiszélesíti a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelvben tárgyalt kifogáshoz való jogot. A rendelet itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Ez a helyes válasz. A törléshez való jog (avagy a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog) azt jelenti, hogy jogunkban áll a hatóságokkal indokolatlan késedelem nélkül töröltetni a ránk vonatkozó személyes adatokat. Ez az egyének felhatalmazásáról szól, nem pedig a múlt eseményeinek törléséről vagy a sajtószabadság korlátozásáról. Ezen joggal az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, amely 2016. május 24-én lépett hatályba és 2018. május 25-től alkalmazandó) foglalkozik, amely kiszélesíti a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelvben tárgyalt kifogáshoz való jogot. A rendelet itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfés ezen információ esetlegesen felhasználható egyéb (valószínűleg nem kívánatos) célokra. A felhasználókat az ilyen szituációktól védelmező jogot úgy hívják, hogy...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information