„Azon személyeknek vagy szervezeteknek, amelyek a személyes adatait összegyűjtik és kezelik, meg kell óvniuk azokat a visszaélésektől, és tiszteletben kell tartaniuk bizonyos, az uniós jogszabályok által az adatok tulajdonosainak garantált jogokat”


1::A személyi sérthetetlenséghez való jog.
1::A szólásszabadsághoz való jog.
3::A személyes adatok védelméhez való jog.

Ez a válasz helytelen. Bár úgy tűnhet, hogy adatai az Ön – és ily módon integritása – részét képezik, valójában ez az alapvető jog kizárólag az Ön fizikai és szellemi sérthetetlenségét védi. A helyes válasz a személyes adatok védelméhez való jog, mivel „közös európai uniós szabályokat hoztak létre annak biztosítására, hogy személyes adatai magas szintű védelmet élvezzenek az Unió egész területén. Joga van a panasztételhez és a jogorvoslathoz, ha adataival az EU területén belül bárhol visszaélnek”. Itt tekintheti meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Ezen jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája írja le. Lásd különösen annak a személyes adatok védelmére vonatkozó 8. cikkét, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartására vonatkozó 7. cikkét:

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Ez helytelen. Habár a szólásszabadsághoz való jog egy fontos jog, az Európai Unió által bevezetett konkrét jog az úgynevezett személyes adatok védelméhez való jog, mivel „közös európai uniós szabályokat hoztak létre annak biztosítására, hogy személyes adatai magas szintű védelmet élvezzenek az Unió egész területén. Joga van a panasztételhez és a jogorvoslathoz, ha adataival az EU területén belül bárhol visszaélnek”. Itt tekintheti meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Ezen jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája írja le. Lásd különösen annak a személyes adatok védelmére vonatkozó 8. cikkét, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartására vonatkozó 7. cikkét:

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Ez a helyes válasz: „közös európai uniós szabályokat hoztak létre annak biztosítására, hogy személyes adatai magas szintű védelmet élvezzenek az Unió egész területén. Joga van a panasztételhez és a jogorvoslathoz, ha adataival az EU területén belül bárhol visszaélnek”. Itt tekintheti meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Ezen jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája írja le. Lásd különösen annak a személyes adatok védelmére vonatkozó 8. cikkét, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartására vonatkozó 7. cikkét:

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Habár ez az adatgyűjtés bármely formájára vonatkozik, beleértve azok fizikai gyűjtését is, a digitális adattárolás és -továbbítás egyre jelentősebb mértékű használatával óriási hatást gyakorol az internethasználókra. 

Ezt az ilyen visszaélések ellen Önt védelmező konkrét alapvető jogot úgy nevezik, hogy...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information