Tehnička zaštita podataka je pristup kojim se promiče privatnost tako što se osigurava ugrađivanje mjera zaštite podataka u proizvode i usluge od najranije faze razvoja programa


1::Programski se inženjeri radije koriste politikama privatnosti.
2::Privatnost je društveno pitanje, a ne inženjerski problem.
3::Nedostatak odgovarajućih alata za postizanje tehničke zaštite podataka

Nažalost, u kontekstu ovog scenarija odgovor nije točan. Politika privatnosti je uobičajeno ime dokumenta/izjave kojom se koriste pružatelji usluga u kojima detaljno iznose kako se odnose prema vašoj privatnosti i kako se mogu koristiti vašim osobnim podacima (drugim riječima, koje osobne podatke prikupljaju, u koje svrhe, primatelji vaših podataka itd.). Tehnička zaštita podataka osigurava veću privatnost od politika privatnosti.

Drugi razlog je nedostatak odgovarajućeg programskog alata kojim bi se to postiglo.

Za više informacija pogledajte izvještaj ENISA-e, Privatnost i tehnička zaštita podataka: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Treba istaknuti da je potreba za tehničkom zaštitom podataka spomenuta i u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.; dostupna je ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf)

 

Iako je privatnost uistinu društveno pitanje, u našem međusobno povezanom i digitalnom svijetu može se regulirati i zaštititi pravilnim dizajnom; zbog toga upućujemo na tehničku zaštitu podataka.

Drugi je razlog nedostatak odgovarajućeg programskog alata kojim bi se to postiglo.

Za više informacija pogledajte izvještaj ENISA-e, Privatnost i tehnička zaštita podataka: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Treba istaknuti da je potreba za tehničkom zaštitom podataka spomenuta i u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.; dostupna je ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf)

 

Uistinu, to je drugi razlog zašto tradicionalni pristupi programskog inženjerstva imaju ograničenja glede tehničke zaštite podataka. Stoga postaje sve važnije da ti alati postanu dostupniji zajednici programskih inženjera.

 

Za više informacija pogledajte izvještaj ENISA-e, Privatnost i tehnička zaštita podataka: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Treba istaknuti da je potreba za tehničkom zaštitom podataka spomenuta i u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.; dostupna je ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf)(uz opasku da se u više tekstova može susresti i pojam tehničke zaštite privatnosti). Međutim, programsko inženjerstvo je tradicionalno imalo ograničenja u pogledu projektiranja tehnologija koje u samom dizajnu osiguravaju privatnost. Dva su glavna razloga zašto tradicionalni programski pristupi imaju ograničenja u pogledu tehničke zaštite podataka. Prvi razlog je manjak svijesti među programerima i voditeljima obrade podataka. 

Koji je drugi razlog?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information