Ovih dana, institucije često inzistiraju da bi korisnici trebali biti svjesni da bilo koja informacija koja ih se tiče, a koja je bila na internetu, nikada ne nestaje


2::Pravo na pristup.
1::Pravo na slobodu govora.
3::Pravo na brisanje.

Nije točno, iako se može smatrati djelomično točnim jer ovo pravo ima veze sa zaštitom osobnih podataka. Pravo pristupa znači da od odgovarajuće institucije možete pribaviti potvrdu o tome jesu li u postupku obrade osobni podaci koji vas se tiču i, gdje je to slučaj, detaljnije informacije (koja vrsta podataka, u koju svrhu itd.). Točan odgovor je pravo na brisanje (ili „pravo na zaborav”), što znači da imate pravo tražiti od institucija brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja. Riječ je o osnaživanju pojedinaca, a ne o brisanju prošlih događaja ili ograničavanju slobode tiska. Ovo je pravo spomenuto u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.) i njime se proširuje pravo na prigovor koje je spomenuto u Direktivi o zaštiti osobnih podataka 95/46/EZ. Uredba je dostupna ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Odgovor nije točan. Iako je pravo na slobodu govora važno, posebno pravo koje podrazumijeva ovaj scenarij jest pravo na brisanje (ili „pravo na zaborav”), što znači da imate pravo tražiti od institucija brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja. Riječ je o osnaživanju pojedinaca, a ne o brisanju prošlih događaja ili ograničavanju slobode tiska. Ovo je pravo spomenuto u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.) i njime se proširuje pravo na prigovor koje je obuhvaćeno u Direktivi o zaštiti osobnih podataka 95/46/EZ. Uredba je dostupna ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Odgovor je točan. Pravo na brisanje (ili „pravo na zaborav”) znači da imate pravo tražiti od institucija brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja. Riječ je o osnaživanju pojedinaca, a ne o brisanju prošlih događaja ili ograničavanju slobode tiska. Ovo je pravo spomenuto u Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.) i njime se proširuje pravo na prigovor koje je obuhvaćenou Direktivi o zaštiti osobnih podataka 95/46/EZ. Uredba je dostupna ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfte da bi se ta informacija naposljetku mogla upotrijebiti u druge (vjerojatno neželjene) svrhe. Pravo koje štiti korisnike od takvih scenarija zove se...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information