Yhteisöllisen teknologian ja yleensäkin internetin käytön lisääntymisen seurauksena on luotu eri lähteistä peräisin olevia valtavia tietoaineistoja.


1::Bottiverkkoja
1::Palvelunesto
3::Identiteettivarkaus

Tämä ei ole oikea vastaus. Bottiverkot muodostuvat haittaohjelmien saastuttamista tietokoneista, joita voidaan omistajan tietämättä käyttää laittomaan toimintaan, kuten kyberrikollisuuteen. Vaikka ne ovat merkittävä kyberuhka, ne eivät liity massadataan. Oikea vastaus on identiteettivarkaus eli tunnistetietojen varastaminen, joka mahdollistaa toisena henkilönä esiintymisen. Tämänkaltaisten hyökkäysten odotetaan lisääntyvän, koska massadatan ansiosta parantunut tiedonhaku helpottaa identiteettivarkauksia.

 

Lisätietoa saa ENISAn Threat Landscape 2015 -raportista osoitteessa

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Siinä käsitellään massadataan liittyviä kasvavia uhkia, kuten hyökkääjien parempia mahdollisuuksia hyödyntää haittaohjelmia massadatasta kerättyjen tietojen pohjalta (ks. s. 77–80).  

 

Tämä ei ole oikea vastaus. Palvelunestohyökkäyksessä (Denial of Service, DoS) käyttäjää estetään käyttämästä verkossa olevaa aineistoa, kuten verkkosivustoja. Vaikka palvelunesto on vakava kyberuhka, se ei liity massadataan. Oikea vastaus on identiteettivarkaus eli tunnistetietojen varastaminen, joka mahdollistaa toisena henkilönä esiintymisen. Tämänkaltaisten hyökkäysten odotetaan lisääntyvän, koska massadatan ansiosta parantunut tiedonhaku helpottaa identiteettivarkauksia.

 

Lisätietoa saa ENISAn Threat Landscape 2015 -raportista osoitteessa

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Siinä käsitellään massadataan liittyviä kasvavia uhkia, kuten hyökkääjien parempia mahdollisuuksia hyödyntää haittaohjelmia massadatasta kerättyjen tietojen pohjalta (ks. s. 77–80).

 

Tämä on oikea vastaus. Identiteettivarkaus tarkoittaa tunnistetietojen varastamista, joka mahdollistaa toisena henkilönä esiintymisen. Tämänkaltaisten hyökkäysten odotetaan lisääntyvän, koska massadatan ansiosta parantunut tiedonhaku helpottaa identiteettivarkauksia.

 

Lisätietoa saa ENISAn Threat Landscape 2015 -raportista osoitteessa

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Siinä käsitellään massadataan liittyviä kasvavia uhkia, kuten hyökkääjien parempia mahdollisuuksia hyödyntää haittaohjelmia massadatasta kerättyjen tietojen pohjalta (ks. s. 77–80).Tätä aineistoa kutsutaan massadataksi (Big Data), ja sitä voidaan analysoida uudenlaisilla tekniikoilla moniin eri tarkoituksiin (esimerkiksi erilaisten suuntausten määrittämiseen). Massadata voi kuitenkin myös olla syynä kyberhyökkäyksiin ja yksityisyysongelmiin. 

Mitä seuraavista pidetään massadatasta johtuvana kasvavana uhkana tavallisille tietokoneen käyttäjille?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information