Osa kannettavalla tietokoneella käyttämistäsi tietokoneohjelmista on vuosikausia vanhoja.


1::Pimeä verkko.
3::Haittaohjelmat.
2::Yksityisyyden loukkaus.

Vastaus ei ole oikea tässä asiayhteydessä. Pimeään verkkoon pääsy edellyttää erityisten ohjelmien käyttöä (esimerkiksi Tor-selain).

 

Sen sijaan vanhentuneiden ohjelmien käyttö altistaa monille riskeille, kuten haittaohjelmille, koska ohjelmia ei enää päivitetä. Lisätietoa tästä ja muista vanhentuneiden ohjelmien käyttöön liittyvistä riskeistä saa ENISAn uudesta suosituksesta, jonka mukaan käyttäjien olisi varmistettava, että he tuntevat ja ymmärtävät turvariskit, joille altistuvat käyttäessään vanhentunutta ohjelmistoa.

Lisätietoa saa seuraavalta sivustolta: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Aivan oikein. Vanhentuneiden ohjelmien käyttö altistaa monille riskeille, kuten haittaohjelmille, koska ohjelmia ei enää päivitetä. Lisätietoa tästä ja muista vanhentuneiden ohjelmien käyttöön liittyvistä riskeistä saa ENISAn uudesta suosituksesta, jonka mukaan käyttäjien olisi varmistettava, että he tuntevat ja ymmärtävät turvariskit, joille altistuvat käyttäessään vanhentunutta ohjelmistoa.

Lisätietoa saa seuraavalta sivustolta: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Tämä ei ole oikea vastaus. Sen sijaan vanhentuneiden ohjelmien käyttö altistaa monille riskeille, kuten haittaohjelmille, koska ohjelmia ei enää päivitetä. Jotkut haittaohjelmat saattavat kuitenkin vaarantaa yksityisyytesi ja siksi tämä vastaus pitääkin osin paikkansa. Lisätietoa tästä ja muista vanhentuneiden ohjelmien käyttöön liittyvistä riskeistä saa ENISAn uudesta suosituksesta, jonka mukaan käyttäjien olisi varmistettava, että he tuntevat ja ymmärtävät turvariskit, joille altistuvat käyttäessään vanhentunutta ohjelmistoa.

Lisätietoa saa seuraavalta sivustolta: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-enTurvallisuusasiantuntijana toimiva ystäväsi huomautti, että valmistajan tuki yhdelle käyttämistäsi ohjelmista on lakannut jo kauan sitten. Hän kertoi, että vanhentunut ohjelma aiheuttaa vakavia tietoturvauhkia. 

Ystäväsi mainitsi muun muassa seuraavat uhkat:

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information