Viranomaiset vaativat nykyään usein, että internetin käyttäjiä on muistutettava siitä, ettei mikään heitä koskeva tieto, joka on joskus laitettu internetiin, milloinkaan katoa sieltä,


2::Oikeus saada pääsy tietoihin.
1::Oikeus ilmaisunvapauteen.
3::Oikeus tietojen poistamiseen.

Vastaus ei pidä paikkaansa, vaikka sitä voidaankin pitää osittain oikeana sikäli, että oikeus koskee myös henkilötietojen suojaa. Oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa, että voit saada viranomaiselta vahvistuksen siitä, käsitteleekö viranomainen sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelyä on tapahtunut, sinulla on oikeus saada myös lisätietoja (esimerkiksi millaisista tiedoista on kyse ja mikä on niiden käyttötarkoitus). Oikea vastaus on oikeus tietojen poistamiseen (eli ”oikeus tulla unohdetuksi”), millä tarkoitetaan oikeutta siihen, että viranomainen poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tarkoituksena on antaa yksityishenkilöille lisää oikeuksia, ei pyyhkiä menneitä tapahtumia olemattomiin tai rajoittaa painovapautta. Tätä oikeutta käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018), ja sillä laajennetaan vastustamisoikeutta, jota käsitellään henkilötietojen suojaamista koskevassa direktiivissä 95/46/EY. Asetukseen voi tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

 

Tämä ei pidä paikkaansa. Oikeus ilmaisunvapauteen on tärkeä oikeus, mutta tässä tapauksessa tarkoitettu oikea vastaus on kuitenkin oikeus tietojen poistamiseen (eli ”oikeus tulla unohdetuksi”), millä tarkoitetaan, että viranomainen poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tarkoituksena on antaa yksityishenkilöille lisää oikeuksia, ei pyyhkiä menneitä tapahtumia olemattomiin tai rajoittaa painovapautta. Tätä oikeutta käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018), ja sillä laajennetaan vastustamisoikeutta, jota käsitellään henkilötietojen suojaamista koskevassa direktiivissä 95/46/EY. Asetukseen voi tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

 

Vastaus on oikein. Oikeudella tietojen poistamiseen (eli ”oikeudella tulla unohdetuksi”) tarkoitetaan, että viranomainen poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tarkoituksena on antaa yksityishenkilöille lisää oikeuksia, ei pyyhkiä menneitä tapahtumia olemattomiin tai rajoittaa painovapautta. Tätä oikeutta käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018), ja sillä laajennetaan vastustamisoikeutta, jota käsitellään henkilötietojen suojaamista koskevassa direktiivissä 95/46/EY. Asetukseen voi tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FIja kyseistä tietoa saatetaan lopulta hyödyntää muihin (todennäköisesti epätoivottuihin) tarkoituksiin. Oikeus, joka liittyy internetin käyttäjien suojelemiseen tällaisilta tilanteilta, on nimeltään...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information