Eräänä päivänä olit matkapuhelinoperaattorisi verkkopalvelussa, kun omia tietojasi katsellessasi huomasit yllättäen, että operaattorin tieto kotiosoitteestasi ei pitänyt paikkaansa.


1::Oikeus tulla unohdetuksi.
1::Oikeus tietojen poistamiseen.
3::Oikeus tietojen oikaisemiseen.

Valitettavasti vastaus on väärin (huomaa, että oikeus tulla unohdetuksi on sama kuin oikeus tietojen poistamiseen). Oikea vastaus on oikaisuoikeus, joka tarkoittaa oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä korjaa virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuoikeus täydentää olennaisella tavalla oikeutta saada pääsy tietoihin, ja sitä käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018 alkaen; asetukseen voi tutustua täällä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI).

 

Huomaa myös, että Euroopan tietosuojavaltuutetun mukaan oikaisuoikeuden käyttäminen edellyttää yleensä sitä, että rekisteröity ottaa kirjallisesti yhteyttä käsittelytoimen rekisterinpitäjään. Esimerkiksi jos sinun on tehtävä osoitteenmuutos tai havaitset epätarkkuuksia sinua koskevissa tiedoissa, oikea tapa käyttää oikaisuoikeuttasi on ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka hallussa tiedot ovat. Katso oikaisuoikeuden määritelmä täältä: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Valitettavasti vastaus on väärin (huomaa, että oikeus tietojen poistamiseen on sama kuin oikeus tulla unohdetuksi). Oikea vastaus on oikaisuoikeus, joka tarkoittaa oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä korjaa virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuoikeus täydentää olennaisella tavalla oikeutta saada pääsy tietoihin, ja sitä käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018 alkaen; asetukseen voi tutustua täällä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI).

 

Huomaa myös, että Euroopan tietosuojavaltuutetun mukaan oikaisuoikeuden käyttäminen edellyttää yleensä sitä, että rekisteröity ottaa kirjallisesti yhteyttä käsittelytoimen rekisterinpitäjään. Esimerkiksi jos sinun on tehtävä osoitteenmuutos tai havaitset epätarkkuuksia sinua koskevissa tiedoissa, oikea tapa käyttää oikaisuoikeuttasi on ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka hallussa tiedot ovat. Katso oikaisuoikeuden määritelmä täältä: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Tämä on todellakin oikea vastaus tässä tapauksessa. Oikaisuoikeus tarkoittaa oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä korjaa virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuoikeus täydentää olennaisella tavalla oikeutta saada pääsy tietoihin, ja sitä käsitellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018 alkaen; asetukseen voi tutustua täällä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI).

 

Huomaa myös, että Euroopan tietosuojavaltuutetun mukaan oikaisuoikeuden käyttäminen edellyttää yleensä sitä, että rekisteröity ottaa kirjallisesti yhteyttä käsittelytoimen rekisterinpitäjään. Esimerkiksi jos sinun on tehtävä osoitteenmuutos tai havaitset epätarkkuuksia sinua koskevissa tiedoissa, oikea tapa käyttää oikaisuoikeuttasi on ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka hallussa tiedot ovat. Katso oikaisuoikeuden määritelmä täältä: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationTällaisessa tapauksessa – eli silloin, kun henkilötietosi ovat virheelliset – sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää (esimerkiksi matkapuhelinoperaattoria) oikaisemaan virheelliset tiedot. 

Tämä oikeus on nimeltään...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information