Älykodeissa on tekniikkaa, jonka avulla asukkaat saavat kattavaa tietoa asuntonsa tilasta ja pystyvät ohjaamaan kaikkia järjestelmään liitettyjä laitteita myös etäohjauksella.


1::Verkkourkintahyökkäykset.
3::Yksityisyyden loukkaukset.
2::Epätoivotut ja saastuneet sähköpostiviestit.

Vastaus ei pidä paikkaansa. Verkkourkinnalla eli phishingillä tarkoitetaan hyökkäystä, jossa henkilötietoja (esimerkiksi tunnussanoja ja luottokorttien numeroita) yritetään kerätä väärennetyillä sovelluksilla tai oikealta näyttävillä huijaustekstiviesteillä tai ‑sähköpostiviesteillä. Annetuista vastausvaihtoehdoista oikea on yksityisyyden loukkaukset, jotka ovat mahdollisia, sillä älykoti saattaa kerätä tietoja asukkaista ja ulkopuoliset, esimerkiksi älytoimintojen tarjoajat, voivat hyödyntää näitä tietoja. Kyse voi olla esimerkiksi asukkaiden käyttäytymiseen, kulutustottumuksiin, paikalla- tai poissaoloon, terveyteen sekä tapoihin ja tottumuksiin liittyvistä tiedoista. Lisätietoa on ENISAn raportissa Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Tämä on oikea vastaus, sillä älykoti saattaa kerätä tietoja asukkaista ja ulkopuoliset, esimerkiksi älytoimintojen tarjoajat, voivat hyödyntää näitä tietoja. Kyse voi olla esimerkiksi asukkaiden käyttäytymiseen, kulutustottumuksiin, paikalla- tai poissaoloon, terveyteen sekä tapoihin ja tottumuksiin liittyvistä tiedoista. Lisätietoa on ENISAn raportissa Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Vastaus pitää osittain paikkansa. Älykodin joillakin laitteilla saattaa todella olla oma sähköpostitilinsä (tämä on yleistä esimerkiksi verkkoon liitetyissä tulostimissa), ja tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi lähettämällä laitteisiin roskapostia tai haittaohjelmilla saastutettuja viestejä. Tämä uhka koskee kuitenkin yleensä kaikkia tietokoneita, joilla käytetään sähköpostitilejä. Annetuista vastausvaihtoehdoista tässä tapauksessa paikkansapitävin on yksityisyyden loukkaukset, jotka ovat mahdollisia, sillä älykoti saattaa kerätä tietoja asukkaista ja ulkopuoliset, esimerkiksi älytoimintojen tarjoajat, voivat hyödyntää näitä tietoja. Kyse voi olla esimerkiksi asukkaiden käyttäytymiseen, kulutustottumuksiin, paikalla- tai poissaoloon, terveyteen sekä tapoihin ja tottumuksiin liittyvistä tiedoista. Lisätietoa on ENISAn raportissa Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergenceÄlykodin laitteita ovat esimerkiksi älyjääkaapit, älykkäät sähkömittarit ja kaihtimet sekä lemmikkieläinten ruokinta-automaatit. Älykotien odotetaan tekevän elämästä mukavampaa. 

Älykodeissa saattaa kuitenkin piillä uudenlaisia uhkia niiden asukkaille. Tärkein esimerkki näistä on...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information