Millä nimellä kutsutaan ”kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja”?


3::Henkilötiedot.
1::Kirjautumistiedot.
1::Henkilötunnus.

Vastaus on oikein. Tarkemman käsityksen siitä, millaiset tiedot katsotaan henkilötiedoiksi, saat Euroopan tietosuojavaltuutetun sanastosta:

Esimerkkejä henkilöön välittömästi liittyvistä henkilötiedoista ovat nimi ja henkilötunnus. Määritelmä on kuitenkin laajempi, ja se pitää sisällään esimerkiksi sähköpostiosoitteet sekä työntekijän työpuhelimen numeron.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Katso myös tietosuojadirektiivi 95/46/EY:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=FI

sekä uusi yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

 

Vastaus on väärin. Kirjautumistiedot tarkoittavat käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita käytetään esimerkiksi johonkin verkkopalveluun kirjautuessa. Oikea vastaus on henkilötiedot. On kuitenkin syytä korostaa, että kirjautumistiedot ovat esimerkki henkilötiedoista, sillä nekin ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tarkemman käsityksen siitä, millaiset tiedot katsotaan henkilötiedoiksi, saat Euroopan tietosuojavaltuutetun sanastosta:

Esimerkkejä henkilöön välittömästi liittyvistä henkilötiedoista ovat nimi ja sosiaaliturvatunnus. Määritelmä on kuitenkin laajempi, ja se pitää sisällään esimerkiksi sähköpostiosoitteet sekä työntekijän työpuhelimen numeron.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Katso myös tietosuojadirektiivi 95/46/EY:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=FI

sekä uusi yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

 

Vastaus ei pidä paikkaansa. Oikea vastaus on henkilötiedot. On kuitenkin syytä korostaa, että henkilötunnus on esimerkki henkilötiedoista, sillä sekin on tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto. Henkilötietojen käsite on kuitenkin paljon laajempi. Tarkemman käsityksen siitä, millaiset tiedot katsotaan henkilötiedoiksi, saat Euroopan tietosuojavaltuutetun sanastosta:

Esimerkkejä henkilöön välittömästi liittyvistä henkilötiedoista ovat nimi ja henkilötunnus. Määritelmä on kuitenkin laajempi, ja se pitää sisällään esimerkiksi sähköpostiosoitteet sekä työntekijän työpuhelimen numeron.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Katso myös tietosuojadirektiivi 95/46/EY:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=FI

sekä uusi yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI

 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information