Internetin käyttäjiä seurataan ja profiloidaan aina vain enemmän, sillä siten verkkosisältöjä ja etenkin mainoksia voidaan räätälöidä kävijäkohtaisesti heidän oletettujen kiinnostuksenkohteidensa perusteella.


1::Digitaalisen henkilöllisyytesi mahdollinen varastaminen.
3::Yksityisyyden suojan vaarantuminen ja palveluiden ulkopuolelle joutuminen.
2::Joukkovalvonta.

Valitettavasti vastaus ei pidä paikkaansa. Tässä tapauksessa käyttäjien profilointiin ei liity identiteettivarkauden riskiä. Identiteettivarkaudella tarkoitetaan sitä, että joku toinen voi saada käsiinsä henkilötietojasi ja ryhtyä esiintymään sinuna.

Sen sijaan internetin käyttösi perusteella joku ulkopuolinen voi laatia sinusta yksityiskohtaisen profiilin (ja hankkia tietoa esimerkiksi kiinnostuksenkohteistasi), jolloin seurauksena on paitsi yksityisyyden suojasi vaarantuminen, myös esimerkiksi palveluiden sulkeminen sinulta tai muita kielteisiä vaikutuksia.

 

Vastaus on oikein. Internetin käyttösi perusteella joku ulkopuolinen voi todellakin laatia sinusta yksityiskohtaisen profiilin (ja hankkia tietoa esimerkiksi kiinnostuksenkohteistasi), jolloin seurauksena on paitsi yksityisyyden suojasi vaarantuminen, myös esimerkiksi palveluiden sulkeminen sinulta tai muita kielteisiä vaikutuksia.

 

Tämä pitää osittain paikkansa. Joukkovalvonta saattaa todellakin olla yhteydessä käyttäjien profilointiin, mutta joukkovalvonnalla tarkoitetaan laajempaa käsitettä kuin yksittäisten käyttäjien profilointia. Joukkovalvontaa harjoittavat esimerkiksi valtiot poliittisista syistä tai turvallisuussyistä taikka yritykset kaupallisista syistä.

Todennäköinen merkittävä riski kuitenkin piilee siinä, että internetin käyttösi perusteella joku ulkopuolinen voi laatia sinusta yksityiskohtaisen profiilin (ja hankkia tietoa esimerkiksi kiinnostuksenkohteistasi), jolloin seurauksena on paitsi yksityisyyden suojasi vaarantuminen, myös esimerkiksi palveluiden sulkeminen sinulta tai muita kielteisiä vaikutuksia.Esimerkiksi Tykkää-painikkeella (jollaista käytetään muun muassa Facebookissa) seurataan käyttäjien liikkumista internetsivustoilla. Aina kun käyttäjä vierailee sivustolla, jossa on Facebookin Tykkää-painike, Facebook saa tästä tiedon, vaikka käyttäjä ei edes napsauttaisi painiketta. 

Tällaiseen profilointikäytäntöön liittyy käyttäjän kannalta eräitä riskejä, joista tässä tapauksessa olennainen on...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information