Henkilötietojasi keräävien ja hallinnoivien henkilöiden tai organisaatioiden on suojeltava tietoja väärinkäytöltä ja kunnioitettava eräitä tietojen omistajien oikeuksia, jotka on vahvistettu EU:n lainsäädännössä


1::Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.
1::Oikeus ilmaisunvapauteen.
3::Oikeus henkilötietojen suojaan.

Vastaus on väärin. Omat tiedot voi kokea osaksi itseään ja niiden väärinkäytön koskemattomuuteen puuttumiseksi, mutta tämän perusoikeuden tarkoituksena on kuitenkin suojata vain fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Oikea vastaus on oikeus henkilötietojen suojaan, jonka mukaan yhteisillä EU:n säännöksillä on haluttu varmistaa, että henkilötietosi on suojattu tiukasti kaikkialla EU:ssa. Sinulla on oikeus valittaa ja saada korvauksia, jos tietojasi käytetään väärin missä tahansa EU:n alueella. Tutustu aiheeseen tarkemmin osoitteessa

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Nämä oikeudet on kuvattu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Katso erityisesti henkilötietojen suojaa koskeva 8 artikla ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista (yksityisyyden kunnioittamista) koskeva 7 artikla kunnioittamisesta):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

 

Tämä ei pidä paikkaansa. Ilmaisunvapaus on tärkeä oikeus, mutta kyseinen Euroopan unionissa määritelty oikeus on oikeus henkilötietojen suojaan, jonka mukaan yhteisillä EU:n säännöksillä on haluttu varmistaa, että henkilötietosi on suojattu tiukasti kaikkialla EU:ssa. Sinulla on oikeus valittaa ja saada korvauksia, jos tietojasi käytetään väärin missä tahansa EU:n alueella. Tutustu aiheeseen tarkemmin osoitteessa

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Nämä oikeudet on kuvattu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Katso erityisesti henkilötietojen suojaa koskeva 8 artikla ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista (yksityisyyden kunnioittamista) koskeva 7 artikla kunnioittamisesta):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

 

Vastaus on oikein: yhteisillä EU:n säännöksillä on haluttu varmistaa, että henkilötietosi on suojattu tiukasti kaikkialla EU:ssa. Sinulla on oikeus valittaa ja saada korvauksia, jos tietojasi käytetään väärin missä tahansa EU:n alueella. Tutustu aiheeseen tarkemmin osoitteessa

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Nämä oikeudet on kuvattu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Katso erityisesti henkilötietojen suojaa koskeva 8 artikla ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista (yksityisyyden kunnioittamista) koskeva 7 artikla kunnioittamisesta):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

 


(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Vaikka edellä mainittu koskee kaikenlaista tietojen keräämistä myös fyysisessä muodossa, sillä on merkittävä vaikutus internetin käyttäjiin, kun tietoa tallennetaan ja siirretään entistä enemmän digitaalisessa muodossa. 

Tietojen väärinkäyttöä vastaan suojaava erityinen perusoikeus on nimeltään...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information