Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja EU:n toimielimissä vuosittain vietettävän tietosuojapäivän tarkoituksena on yksityisyydensuoja- ja tietosuoja-asioiden edistäminen ja niistä tiedottaminen.


2::Lokakuun 1. päivänä.
1::Helmikuun 7. päivänä.
3::Tammikuun 28. päivänä.

Vastaus on väärin. Tietosuojapäivää vietetään vuosittain 28. tammikuuta. Silloin vietetään Euroopan neuvoston 108. yleissopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivää. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansainvälinen tietosuojaan liittyvä asiakirja, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä. Asiakirja on saatavilla osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920036/19920036_2

Lisätietoa aiheesta on osoitteessa http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Vuosittain lokakuussa vietetään kuitenkin Euroopan unionin omaa kampanjaa, Euroopan kyberturvallisuuskuukautta, jonka tavoitteena on edistää kyberturvallisuutta kansalaisten parissa, muuttaa käsitystä kyberuhista sekä tarjota ajantasaista tietoa tietoturvasta valistustoimenpiteiden ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Tämä tietovisa on osa tämän vuoden Euroopan kyberturvallisuuskuukautta.

 

Vastaus ei ole oikein. Tietosuojapäivää vietetään vuosittain 28. tammikuuta. Silloin vietetään Euroopan neuvoston 108. yleissopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivää. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansainvälinen tietosuojaan liittyvä asiakirja, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä. Asiakirja on saatavilla osoitteessa

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920036/19920036_2

 

Lisätietoa aiheesta on osoitteessa http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Helmikuun 7. päivänä 2017 vietetään Turvallisempi Internet päivää. Turvallisempi Internet ‑päivän järjestää Insafe aina helmikuussa, ja sen tavoitteena on edistää verkkoteknologian käyttöturvallisuutta etenkin nuorten parissa. Lisätietoa aiheesta:

https://www.saferinternetday.org

 

Vastaus on oikein. Tietosuojapäivää vietetään vuosittain 28. tammikuuta. Silloin vietetään Euroopan neuvoston 108. yleissopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivää. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansainvälinen tietosuojaan liittyvä asiakirja, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä. Asiakirja on saatavilla osoitteessa

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920036/19920036_2

Lisätietoa aiheesta on osoitteessa http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspMilloin tietosuojapäivää virallisesti vietetään?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information