Üks Teie sõpradest on hiljuti langenud sotsiaalse manipuleerimise ohvriks, kuna keegi on varastanud tema kasutajanime ja parooli, et siseneda tema töökoha e-posti kontosse.


1::Ühiskonnale lihtsasti kasutatavate süsteemide loomine.
3::Tegemist on teabe kogumise, pettuse või süsteemile juurdepääsu eesmärgil sooritatava sotsiaalse pettuse vormiga.
2::Keegi kasutab isikuandmete varastamiseks sotsiaalvõrgustikke.

Sotsiaalsel manipuleerimisel on vähe ühist tehnoloogiaga tehnosüsteemide loomise traditsioonilises mõttes. Turvalisuse kontekstis on tegemist sotsiaalse pettusega, kasutades ära inimeste nõrkusi, et nendega teabe kogumise, pettuse või süsteemile juurdepääsu eesmärgil psühholoogiliselt manipuleerida (nt meelitades kedagi avaldama oma salasõna).

 

See on õige vastus. Sotsiaalne manipuleerimine on tõepoolest sotsiaalse pettuse keerukas vorm, kasutades ära inimeste nõrkusi, et nendega teabe kogumise, pettuse või süsteemile juurdepääsu eesmärgil psühholoogiliselt manipuleerida (nt meelitades kedagi avaldama oma salasõna).

 

See on üksnes osaliselt õige. Turvalisuse kontekstis on sotsiaalse manipuleerimise kujul tegemist sotsiaalse pettusega, kasutades ära inimeste nõrkusi, et nendega teabe kogumise, pettuse või süsteemile juurdepääsu eesmärgil psühholoogiliselt manipuleerida (nt meelitades kedagi avaldama oma salasõna). Loomulikult saab sellist lähenemisviisi järgida muu hulgas sotsiaalvõrgustiku kaudu suhtlemise raames.See nimetus – sotsiaalne manipuleerimine – näib Teile üsna kummaline, kuna see ühendab endas tehnoloogiat ja sotsiaalseid küsimusi. 

Mida tähendab sotsiaalne manipuleerimine turvalisuse kontekstis?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information