Sotsiaaltehnoloogiate leviku ja interneti üldise kasutamise tulemusena on loodud tohutud andmekogud, mis pärinevad võimalikest erinevatest allikatest.


1::Robotivõrgud
1::Teenusetõkestamine
3::Identiteedivargus

See ei ole õige vastus. Robotivõrk on nakatatud arvutite võrk, mida saab nende omanike teadmata kasutada ebaseaduslikul (nt küberkuritegelikul) eesmärgil. Kuigi robotivõrk kujutab endast suurt küberohtu, ei ole see seotud suurandmetega. Esitatud vastustest on õige identiteedivargus: kellegi teisena esinemise eesmärgil tema isikuandmete varastamine. Seda peetakse esilekerkivaks ründeks, sest suurandmete tõttu teabe ulatuslikum avastamine hõlbustab pahatahtlikel ründajatel toime panna identiteedivargust.

 

Lisateabe saamiseks vt ENISA ohuspektri aruanne 2015, mis on kättesaadav siit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

milles käsitletakse mitmeid suurandmetega seotud esilekerkivaid ohte, nagu ründajate võimalus kasutada pahavara paremal viisil, mis põhineb suurandmete abil kogutud teabel (vt lk 77–80).

 

See vastus ei ole õige. Teenusetõkestamise rünne seisneb selles, et tõkestatakse kasutaja juurdepääs võrgus paiknevale ressursile (nt veebisait). Ehkki teenusetõkestamine kujutab endast tõsist küberohtu, ei ole see seotud suurandmetega. Esitatud vastustest on õige identiteedivargus: kellegi teisena esinemise eesmärgil tema isikuandmete varastamine. Seda peetakse esilekerkivaks ründeks, sest suurandmete tõttu teabe ulatuslikum avastamine hõlbustab pahatahtlikel ründajatel toime panna identiteedivargust.

 

Lisateabe saamiseks vt ENISA ohuspektri aruanne 2015, mis on kättesaadav siit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

milles käsitletakse mitmeid suurandmetega seotud esilekerkivaid ohte, nagu ründajate võimalus kasutada pahavara paremal viisil, mis põhineb suurandmete abil kogutud teabel (vt lk 77–80).

 

See on esitatud vastuste hulgast õige. Identiteedivargus seisneb kellegi teisena esinemise eesmärgil tema isikuandmete varastamine. Seda peetakse esilekerkivaks ründeks, sest suurandmete tõttu teabe ulatuslikum avastamine hõlbustab pahatahtlikel ründajatel toime panna identiteedivargust.

 

Lisateabe saamiseks vt ENISA ohuspektri aruanne 2015, mis on kättesaadav siit:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

milles käsitletakse mitmeid suurandmetega seotud esilekerkivaid ohte, nagu ründajate võimalus kasutada pahavara paremal viisil, mis põhineb suurandmete abil kogutud teabel (vt lk 77–80).Selliseid andmehulki nimetatakse suurandmeteks (Big Data) ning neid saab analüüsida uudsete meetodite abil erinevatel eesmärkidel (nt arengusuundade tuvastamiseks). Samas võivad suurandmed avada ukse küberrünnetele ja eraelu puutumatusega seotud probleemidele. 

Millist järgmistest valikutest peetakse üha suurenevaks ohuks tavakasutajale suurandmete kasutamise tõttu?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information