Kui viibite tööreisil, on Teil sageli vaja kasutada avalikke WiFi-võrke, nt rongijaamades või kohvikutes.


1::Kasutada oma brauseris privaatse brausimise funktsiooni.
3::Kasutada virtuaalset privaatvõrku ehk VPN-i.
2::Lülitada oma seadmes välja failide jagamisfunktsioon.

Privaatne brausimine kaitseb Teid üksnes inimeste eest, kellel võib olla Teie arvutile füüsiline juurdepääs. See ei kaitse Teie teabevahetust avalikus võrgus, kus interneti andmeedastus on nähtav kõigile levialas viibijatele. Lahendusena võiks kasutada virtuaalset privaatvõrku (VPN), mis tagab Teie teabevahetuse turvalisuse. Virtuaalne privaatvõrk (VPN) on avalikus võrgus loodud turvaline privaattunnel, millega tagatakse mõlemapoolne teabevahetuse turvalisus.

 

See on õige valik. Virtuaalne privaatvõrk (VPN) on avalikus võrgus loodud turvaline privaattunnel, millega tagatakse mõlemapoolne teabevahetuse turvalisus.

 

See on osaliselt õige. Faili jagamisfunktsiooni väljalülitamine välistab küll teistel võrguga ühendatud seadmetel Teie failidele juurdepääsu, kuid see ei kaitse võrgus Teie teabevahetust ohtude eest, nt kui saadate teavet külastatava veebisaidi kaudu, sest interneti andmeedastus on nähtav kõigile levialas viibijatele.

Lahendusena võiks kasutada virtuaalset privaatvõrku (VPN), mis tagab Teie teabevahetuse turvalisuse. Virtuaalne privaatvõrk (VPN) on avalikus võrgus loodud turvaline privaattunnel, millega tagatakse mõlemapoolne teabevahetuse turvalisus.Samas olete teadlik, et selliste avalike võrkude kasutamisega võivad kaasneda ohud. 

Selleks et kaitsta oma teabevahetust sellistes avalikes võrkudes, tuleb Teil alati...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information